Abi- ja lukiolaiskurssitRuotsi (abi- ja lukiolaiskurssit)

Ruotsin kielen kertauskurssi vuoden lukiota käyneille

Ajankohta

Ma-pe 8.-12.6.2020 klo 9-12

Opetuspaikka

Tampere. Tarkka paikka ilmoitetaan osallistujille myöhemmin. 

Jos lähiopetusta ei kesällä 2020 voida järjestää, pyrimme tarjoamaan mahdollisimman monen opintojakson/kurssin verkko-opetuksena.

Sisältö

Ruotsin kielen kertauskurssilla vuoden lukiota käyneille kerrataan lukion 1. ja 2. kurssien asioita. Käsitellään kursseihin kuuluvia kielioppiasioita ja tehdään kurssien aihepiirien sanastoihin liittyviä kirjallisia ja suullisia harjoituksia.

Suoritustapa

Lähiopetusta 20 oppituntia ja itsenäistä työskentelyä 5 tuntia. Kurssilla ei ole koetta. Kurssitodistuksen saamisen edellytyksenä on säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen.

Vastaavuus

Kurssia voi hakea sisällytettäväksi puolikkaan lukiokurssin laajuisena omaan lukion opintosuunnitelmaan. Hyväksymisestä päättää lukion rehtori.

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Miina Kunttu

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

8.6.2020 - 12.6.2020

Ilmoittautuminen alkaa

27.3.2020

Ilmoittautuminen päättyy

25.5.2020

Kurssimaksu

125€