Avoin yliopisto-opetusLaskentatoimi

Laskentatoimi ja rahoitus, perusopinnot 26 op - SYKSY 2020 - KEVÄT 2021

Oppiaine

Laskentatoimi ja rahoitus

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Laskentatoimen ja rahoituksen akateeminen yksikkö

Ajankohta

Syksy 2020 – kevät 2021. Opintokokonaisuus alkaa Kirjanpidon ja tilintarkastuksen perusteet -opintojaksolla 1.10.2020.

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintokokonaisuuden hinta on 470€. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 390€. Vaasan  avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 80€ opiskelija maksaa Vaasan avoimeen yliopistoon ILPA-rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet ILPA-rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojen alkua.

Opinnoista voi valita myös yksittäisiä opintojaksoja. Tällöin maksetaan kesäyliopiston kurssimaksu ja Vaasan avoimen yliopiston perimä maksu, ks. maksu kunkin opintojakson tietojen kohdalla.

 Katso tarkemmat opintojaksokohtaiset tiedot  “Opintokokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot” -linkeistä.

Opetuspaikka

Tampere

Sisältö

Laskentatoimen ja rahoituksen opintojen tarkoituksena on antaa opiskelijalle monipuoliset valmiudet toimia liiketoiminnan suunnittelu-, analysointi- ja johtotehtävissä sekä valmiudet tehtäviensä kehittämiseen. Laskentatoimen tuottama informaatio luo perustan liiketoiminnan suunnittelulle ja johtamiselle, joten koulutus antaa vahvan perustan myös yleisjohdollisiin tehtäviin. Opinnot tuottavat lisäksi rahoituksen asiantuntijoita, joilla on vahva ymmärrys rahoitusmarkkinoiden toimintaperiaatteista sekä rahoitettavan yrityksen että sijoittajan näkökulmasta. Koulutuksessa kiinnitetään erityistä huomiota kansainvälisyyteen sekä työelämässä tarvittavien valmiuksien kehittämiseen.

Suoritustapa

Itsenäistä työskentelyä, luento-opetusta, verkkotyöskentelyä, ryhmätyöskentelyä.

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutuspäällikkö Anu Urhemaalta, puh 040 7065606 ja koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta, puh 040 081 3717 ja Tampereen kesäyliopiston toimistosta  p. 03-2238433.

Opintoinfo

Tampereen kesäyliopisto järjestää yhdessä Vaasan avoimen yliopiston kanssa opinto-infon ti 8.9. alkaen klo 17.00 (tilaisuus kestää n. 1,5 tuntia). Opintoinfossa esitellään Vaasan yliopiston opintovaatimusten mukaista kauppatieteiden opetustarjontaa Tampereen kesäyliopistossa, kerrotaan Tampereen kesäyliopiston käytänteistä sekä esitellään tutkintotavoitteista opiskelua.  Lisätietoja opintoinfosta.

 

 

Opintopisteet

26

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

1.10.2020 - 31.7.2021

Ilmoittautuminen alkaa

5.5.2020

Ilmoittautuminen päättyy

30.9.2020

Kurssimaksu

470€