Avoin yliopisto-opetusLaskentatoimi

Johdon laskentatoimi (3op) - LASK2048 - SYKSY 2020

Tämä kurssi on päättynyt

Oppiaine

Laskentatoimi ja rahoitus

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Laskentatoimen ja rahoituksen akateeminen yksikkö

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 90€. Yksittäiselle opintojaksolle ilmoittautuessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 60€. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 30€ opiskelija maksaa Vaasan avoimeen yliopistoon ILPA-rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet ILPA-rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Ajankohta

Luennot: 

ma 2.11. klo 17.00–20.30

ti 3.11. klo 17.00–20.30

ma 9.11. klo 17.00–20.30

ti 10.11. klo 17.00–20.30

ma 16.11. klo 17.00–20.30

ti 17.11. klo 17.00–20.30

Huom! Luennot pidetään etäluentoina Zoomin kautta. Luennoista tulee myös itsenäisesti katsottava tallenne Moodleen.

Opettaja

Jouni Laitinen

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija kykenee tunnistamaan johdon laskentatoimen ja ulkoisen laskentatoimen erot. Opiskelija ymmärtää ja osaa käyttää keskeisimpiä kustannuslaskennan, kustannuslajilaskennan ja katetuottolaskennan käsitteitä ja analyysejä. Opiskelija ymmärtää budjetoinnin merkityksen yrityksen talousohjauksessa sekä suorituskyvyn mittauksen tarpeellisuuden organisaation ohjauksessa. Opiskelija tunnistaa johdon laskentatoimen merkityksen yrityksen sisäisen päätöksenteon välineenä. Opintojakso kehittää opiskelijan valmiuksia laatia taloudellisia laskelmia ja analysoida taloudellista tietoa päätöksenteon yhteydessä. 

Sisältö

Johdon laskentatoimen ja ulkoisen laskentatoimen ero. Kustannuslaskennan, katetuottolaskennan, suoritekohtaisen laskennan sekä budjetoinnin pääperiaatteet. Johdon laskentatoimeen perustuva päätöksenteko sekä suorituskyvyn mittaus.

Suoritustapa

Luennot 26 h, yksilötyöskentely
Suoritustapa: Tentti

Tentit

Verkkotentti Moodlessa.

1. tentti avoinna Moodlessa 23.11.–6.12.

2. tentti avoinna Moodlessa 4.–10.1.

3. tentti avoinna Moodlessa 1.–7.2.

Arviointi: 1-5 tai hylätty

Kirjallisuus

Luentomateriaali on Moodlessa.

Järvenpää, M - Länsiluoto, A. - Partanen, V. & Pellinen, J. (2017). Talousohjaus ja kustannuslaskenta, 4. painos. Sanoma Pro Oy. Muu luennoitsijan ilmoittama materiaali.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 90 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutuspäällikkö Anu Urhemaalta p. 040 706 5606 ja koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta p. 040 081 3717.

Opettaja

Jouni Laitinen

Opintopisteet

3

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

2.11.2020 - 17.11.2020

Ilmoittautuminen alkaa

17.5.2020

Ilmoittautuminen päättyy

2.11.2020

Kurssimaksu

90€