Avoin yliopisto-opetusLaskentatoimi

Rahoituksen perusteet (4 op) - LASK1008 - KEVÄT 2021

Oppiaine

Laskentatoimi ja rahoitus

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Laskentatoimen ja rahoituksen akateeminen yksikkö

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 100€. Yksittäiselle opintojaksolle ilmoittautuessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 60€. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 40€ opiskelija maksaa Vaasan avoimeen yliopistoon ILPA-rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet ILPA-rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Ajankohta

Luennot:

ma 13.1. klo 16.30–20.30

ti 14.1. klo 16.30–20.30

ma 20.1. klo 16.30–20.30

ti 21.1. klo 16.30–20.30

ma 27.1. klo 16.30–20.30

ti 28.1. klo 16.30–20.30

Paikka: Tampereen yliopisto, sali varmistuu myöhemmin.

Opettaja

Jouni Laitinen

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa peruskäsitteet ja laskutoimitukset koskien rahan aika-arvoa, yrityksen rahoituksen päävaihtoehtoja, pääomarakennetta, yrityksen tunnuslukuja, investointien kannattavuutta ja rahoitusmarkkinoiden toimintaa. Opintojakson jälkeen opiskelijan tulee osata myös nimetä oleellisimmat sijoitustoiminnan instrumentit ja ymmärtää yksinkertaisimpien sijoitusinstrumenttien arvonmäärityksen. Kurssi kehittää opiskelijoiden työelämävalmiuksia, erityisesti analyyttistä päättelyä ja yritystalouden ymmärtämistä.

Sisältö

Rahoitusmarkkinoiden ja yrityksen rahoituksen perusasiat ja laskut.

Suoritustapa

Opetusmenetelmät: Luennot 24 h, harjoitukset 10 h.
Suoritustapa: Tentti ja harjoitustyö.

Tentteihin ilmoittaudutaan viimeistään viikkoa ennen tenttiä Tampereen kesäyliopiston nettisivuilla sähköisellä tentti-ilmoittautumislomakkeella
Tenttipaikan voi ennen tenttiä tarkistaa tenttikalenterista.

Oppimateriaali

Luentomateriaali on Moodlessa.

Oppimateriaali

Knüpfer, S. & V. Puttonen: Moderni rahoitus, Talentum, 2009-, (e-kirja)

Niskanen, J., & M. Niskanen: Yritysrahoitus, Edita, 2013-,

Martikainen, T. & M. Martikainen: Rahoituksen perusteet, WSOY, 2009-

Nikkinen, J., T. Rothovius & P. Sahlström: Arvopaperisijoittaminen, WSOY, 2002-

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 100 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutuspäällikkö Anu Urhemaalta p. 040 706 5606 ja koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta p. 040 081 3717.

Opettaja

Jouni Laitinen

Opintopisteet

4

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

13.1.2021 - 28.1.2021

Ilmoittautuminen alkaa

17.5.2020

Ilmoittautuminen päättyy

3.1.2021

Kurssimaksu

100€

Ilmoittaudu