Avoin yliopisto-opetusKasvatustiede

Kasvatus ja koulutus yhteiskunnassa - KASP2

Tämä kurssi on päättynyt

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen

Kasvatustieteiden perusopinnot 25 op

Vastaava yliopisto  - Yksikkö

Tampereen yliopisto - Kasvatustieteiden yksikkö

Aikataulu

Luennot: 1.-4.6.2020 klo 16.15-18.45

Opetustila

Tampereen yliopisto, Pinni B 3116, 3. krs., Kanslerinrinne 1.


Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää kasvatuksen ja koulutuksen yhteiskunnallisena ja kulttuurisena ilmiönä ja pystyy sanoittamaan sitä kasvatussosiologisin ja koulutuspoliittisin käsittein.    

Opiskelija oppii tunnistamaan yksilön ja yhteiskunnan suhteet osana historiallisia, institutionaalisia ja kasvatuksellisia muutoksia. 

Sisältö

Kasvatus ja koulutus yhteiskunnassa - KASP2 -opintojaksolla  tarkastellaan kasvatuksen ja koulutuksen peruskysymyksiä niiden yhteiskunnallisissa ja kulttuurisissa yhteyksissä. Näihin kuuluvat esimerkiksi kasvatuksen ja koulutuksen mikro- ja makrorakenteet,  koulutuspolitiikka yksilöllisenä ja yhteisöllisenä ilmiönä,  piilo-opetussuunnitelma ja kasvatusajattelun kehittyminen osana  kriittistä yhteiskunnallista analyysia.

Opintojakson tiedetausta: Kasvatussosiologia ja koulutuspolitiikka

Suoritustapa

Osallistuminen opetukseen: 12 tuntia luento-opetusta. Lisäksi tehdään oppimispäiväkirja, jonka ohjeet jaetaan luennolla. Luentojen lisäksi itsenäisen työn määrä n. 121 tuntia. Arviointi hyväksytty/hylätty.

Oppimateriaali

Aittola, T. (toim.) 2012. Kasvatussosiologian suunnannäyttäjiä. Gaudeamus.

Antikainen, A., Rinne, R. & Koski, K. 2013 (tai 2006). Kasvatussosiologia. PS-kustannus.

Rinne,  R. & Jauhiainen, A. (toim.) 2011. Aikuiskasvatus ja  demokratian  haaste. Keuruu: Kansanvalistusseura ja Aikuiskasvatuksen  tukiseura.

Salminen, J. 2012. Koulun pirulliset dilemmat. Teos.

Silvennoinen,  H., Kalalahti, M. & Varjo, J. (toim.) 2018.  Koulutuksen  lupaukset ja koulutususko. Kasvatussosiologian vuosikirja  II. Turku:  Suomen Kasvatustieteellinen Seura.


Artikkeleita kansainvälisistä ja kotimaisista tieteellisistä aikakauslehdistä.Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 145 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 27.5. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Tampereen yliopiston opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos  opiskelet tutkinto-opiskelijana Tampereen yliopistossa, valitse  ilmoittautumislomakkeella vaihtoehto ”Hinta TAU:n tutkinto-opiskelijalle  0,00 €”. Anna opiskelijanumerosi ilmoittautumislomakkeen kohdassa  ”Lisätietoa järjestäjille”. Tarkistamme sen perusteella  opinto-oikeutesi.

Lisätiedot

Tiedot julkaistu ennakkotietona. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Mikko Mattila

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

1.6.2020 - 4.6.2020

Ilmoittautuminen alkaa

2.4.2020

Ilmoittautuminen päättyy

28.5.2020

Kurssimaksu

145€