Avoin yliopisto-opetusKasvatustiede

Kehitys ja oppiminen elämänkulussa - KASP3

Tämä kurssi on päättynyt

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen

Kasvatustieteiden perusopinnot 25 op

Vastaava yliopisto - yksikkö

Tampereen yliopisto - Kasvatustieteiden yksikkö

Aikataulu

Luennot: 17.-18.6. ja 22.6.2020 klo 16.15-18.45
Pienryhmätyöskentely:
23.6., 29.6. ja 30.6. klo 16.15-18.45

Ryhmiin jako tapahtuu luennoilla. Pienryhmäopetuksessa läsnäolo on pakollista.

Opetustila

Tampereen yliopisto, Pinni B 3116, 3. krs., Kanslerinrinne 1.

Tavoitteet

Opiskelija

- tuntee ihmisen kasvun, oppimisen, identiteetin kehittymisen ja elämänkulun peruskäsitteet ja –prosessit 

- ymmärtää kasvatuspsykologisen tiedon merkityksen kehityksen ja oppimisen tukemisessa  

Sisältö

Kehitys ja oppiminen elämänkulussa - KASP3 -opintojaksolla tarkastellaan ihmisen kasvua, oppimista ja muutosta elämänkulussa yksilöllisistä ja yhteisöllisistä näkökulmista. Opintojaksolla kuvataan kehityksen, oppimisen, elämänkulun ja sosiaalisen toiminnan prosesseja kasvatus-, kehitys- ja sosiaalipsykologian käsitteiden avulla.

Opintojakson tiedetausta: kasvatuspsykologia.

Suoritustapa

9 h luento-opetusta (pakollinen), 9 h pienryhmäopetusta (pakollinen) ja 114 tuntia itsenäistä työskentelyä. Suoritustapa: osallistuminen opetukseen ja lukupiiriessee. 

Arviointi Hyväksytty/Hylätty

Kirjallisuus

Lehtinen,  E., Vauras, M. & Lerkkanen, M.-K. 2016. 3. uudistettu painos.  Kasvatuspsykologia. Jyväskylä: PS-kustannus. (soveltuvin/sovittavin osin).

Nurmi, J.-E., Ahonen, Y., Lyytinen, H. ym. 2014. Ihmisen psykologinen kehitys. Jyväskylä: PS-kustannus. (soveltuvin/sovittavin osin)

Muuta kirjallisuutta ja artikkeleita sopimuksen mukaan.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 145 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 25.5. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Tampereen yliopiston opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos  opiskelet tutkinto-opiskelijana Tampereen yliopistossa, valitse  ilmoittautumislomakkeella vaihtoehto ”Hinta TAU:n tutkinto-opiskelijalle  0,00 €”. Anna opiskelijanumerosi ilmoittautumislomakkeen kohdassa  ”Lisätietoa järjestäjille”. Tarkistamme sen perusteella  opinto-oikeutesi.

Lisätiedot

Tiedot julkaistu ennakkotietona. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Anna-Maija Gustafsson

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

17.6.2020 - 30.6.2020

Ilmoittautuminen alkaa

2.4.2020

Ilmoittautuminen päättyy

16.6.2020

Kurssimaksu

145€