Avoin yliopisto-opetusRavitsemustiede

Ravitsemustieteen perusopinnot 26 op lv. 2020-2021

Lisäksi Johdantoluento (kesto max. 2 oppintuntia) pidetään verkkoluentona Itä-Suomen avoimesta yliopistosta (suunnittelija Marja-Liisa Niemi) 10.9. klo 16.30 alkaen. Lähetämme etukäteen linkin opintoihin ilmoittautuneille.

Opintotyyppi: Perusopinnot 26 op
Koulutusala: Terveystieteet
Oppiaine: Ravitsemustiede
Vastaava yliopisto: Itä-Suomen yliopisto – Terveystieteiden tiedekunta

Lähiopetusjaksojen opetus järjestetään Tampereella.

Ravitsemustiede selvittää ravitsemuksen merkitystä terveyden edistämisessä ja sairauksien hoidossa sekä tutkii syömisen merkitystä hyvinvoinnin osatekijänä. Perusopinnoissa perehdytään mm. ravitsemuksen perusteisiin, elintarvikkeisiin, ruokavalioiden merkitykseen sairauksien hoidossa, ravitsemukseen ja liikuntaan, sosiaalisessa mediassa olevaan ravitsemus- ja terveystietoon ja sen arviointiin sekä ravitsemusfysiologiaan.

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija ymmärtää ravitsemuksen merkityksen terveyden ylläpitäjänä sekä yksilö- että väestötasolla. Opiskelija on perehtynyt ravitsemukseen useasta näkökulmasta käsin ja tutkimustietoon pohjautuen.

Ravitsemustieteen perusopinnot 26 op koostuvat seuraavista opintojaksoista:

Ravitsemustieteen perusteet 4 op (lähiopetus syksyllä)
Elintarvikkeet ruokavaliossa 4 op  (verkkojakso syksyisin)
Ravitsemus ja ruokavaliot 4 op  (verkkojakso 26.10.-31.12.2020 TAI 15.2.-19.4.2021)
Ravitsemus ja liikunta 4 op  (lähiopetus keväällä alk. 5.3.2021)
Ravitsemusfysiologia 3 op  (verkkojakso 5.4.-1.6.2021)
Ravitsemus- ja terveystietoa sosiaalisesta mediasta 3 op  (verkkojakso 17.8.-28.9.2020 TAI 22.2.-5.4.2021)
Ravintolisät 4 op (verkkojakso 12.10.-30.11.2020 ja 19.4.-7.6.2021)

Oppiaine kuuluu terveystieteiden tiedekuntaan ja oppiaineen vastuuhenkilö on yliopistonlehtori, dos. Sari Voutilainen. Oppiaineen koordinaattorina Avoimessa yliopistossa toimii suunnittelija Marja-Liisa Niemi. Opinnot vanhenevat 10 vuodessa (ellei opintojakson kohdalla ole toisin mainittu), jonka jälkeen opintojen päivitystarve arvioidaan oppiaineen vastuuopettajan kanssa.

Opinto-oikeus on voimassa perusopintokokonaisuuteen ilmoittautuneilla vuoden 2021 loppuun saakka.

Perusopintokokonaisuus koostuu yllä listatuista kursseista. Kurssikohtaiset lisätiedot avautuvat klikkaamalla kurssin nimeä.

Lähiopetusta järjestetään pääsääntöisesti iltaisin ja viikonloppuisin.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Opintoihin otetaan enintään 35 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Yksittäisille verkkojaksoille voi ilmoittautua suoraan Itä-Suomen avoimeen yliopistoon.

Opintomaksu maksetaan ensisijaisesti verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä. 

Johdantoluento järjestetään verkkoluentona Avoimesta yliopistosta (suunnittelija). Ohjeet verkkoluennosta lähetetään kaikille opintoihin ilmoittautuneille. Johdantoluennolla käydään läpi mm. ravitsemustieteen perusopinnot, yleiset käytänteet, avoimen yliopiston sähköiset järjestelmät (Moodle jaWebOodi) ja tutkintotavoitteinen opiskelu.

Opintomaksut ja ilmoittautumisohjeet

Opintokokonaisuuden hinta on 470 €. Opintokokonaisuuteen ilmoittautuessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 250 €. Itä-Suomen avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 220 € opiskelija maksaa Itä-Suomen avoimeen yliopistoon ILPA-rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet ILPA-rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojen alkua.

Ilmoittautumiset muuttuvat sitoviksi kaksi viikkoa ennen opetuksen alkamista. Perumisehdot

Lisätiedot

Opinnoista tehty infotallenne

Yhteyshenkilö kesäyliopistossa: koulutuskoordinaattori Sanna Vaurula, sanna.vaurula@tampereenkesayliopisto.fi, puh. 040 357 3232.

Opintotietoihin saattaa tulla muutoksia. 

 

 

Opintopisteet

26

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

18.9.2020 - 18.6.2021

Ilmoittautuminen alkaa

30.4.2020

Ilmoittautuminen päättyy

3.9.2020

Kurssimaksu

470€