Avoin yliopisto-opetusRavitsemustiede

Ravitsemustieteen perusteet 4 op

Tämä kurssi on päättynyt

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen

Ravitsemustieteen perusopinnot 26 op lv. 2020-2021

Tavoite ja sisältö

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee ihmisen ravitsemuksen perusteet.

Ihmisen ravitsemuksen perusteet. Ravintoaineet ja niiden tehtävät ihmisen ravitsemuksessa. Ravinnontarve. Ravitsemussuositukset. Ruoka-ainetaulukot ja -tiedostot.

Opetuksen ajankohta

Luennot ja opetuspaikat:

Pe-la 18.-19.9.2020 ja 2.-3.10. / Tampereen yliopisto, Pinni B 1097 (Kanslerinrinne 1)

Pe klo 16.30-19.00 ja la klo 9.00-15.15.

Harjoitukset:

Pe-la 16.-17.10.2020 / Siirretty verkkoon.

Pe klo 16.15-20.15, La klo 9.00-15.15

Tentit:

Luentotentti 10.11. klo 16.30-20.30
1. uusinta 18.1.2021 klo 16.00-20.00

Tenttikalenteri

Ilmoittaudu tenttiin

Arviointi

Asteikolla 0-5.

Opettaja

EtM Anu Kosonen

Lisätiedot

Suoritustapana luennot 18 t, harjoitukset 12 t, harjoitustehtävät ja tentti. Tämän jakson opetuksessa ei ole UEF Aducaten Moodlea käytössä.

Oppimateriaali

1. Aro, A. ym. (toim.): Ravitsemustiede. Duodecim, uusin painos. (löytyy oppiportista).
2. Terveyttä ruoasta! Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014. VRN, 2014. https://www.ruokavirasto.fi/teemat/terveytta-edistavaruokavalio/ravitsemus--ja-ruokasuositukset/ 
3. Lisäksi luentomateriaalit.

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta yksittäin (ei kokonaisuuteen ilmoittautumista) suoritettuna on 140 €. Yksittäiselle opintojaksolle ilmoittautuessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 100 €. Itä-Suomen avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 40 €  opiskelija maksaa Itä-Suomen avoimeen yliopistoon ILPA-rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet ILPA-rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Opettaja

Anu Kosonen

Opintopisteet

4

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

18.9.2020 - 17.10.2020

Ilmoittautuminen alkaa

5.5.2019

Ilmoittautuminen päättyy

3.9.2020

Kurssimaksu

140€