Avoin yliopisto-opetusMarkkinointi

Vientimarkkinointi (5 op) MARK2012 - kevät 2021

Oppiaine

Markkinointi

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Markkinoinnin ja viestinnän akateeminen yksikkö

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 115€. Yksittäiselle opintojaksolle ilmoittautuessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 65€. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 50€ opiskelija maksaa Vaasan avoimeen yliopistoon ILPA-rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet ILPA-rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua. 

Ajankohta

Verkkotyöskenteyä Moodlessa, kevät 2021 vk 13-19 (29.3.-16.5.2021).

Suoritustapa

Verkkotyöskentely, verkkotentti.

Opettaja

Maijastiina Jokitalo

Tavoitteet

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija kykenee 1) ymmärtämään kokonaisvaltaisesti suomalaisen yrityksen vientimarkkinoinnin suunnittelua ja toteutusta, 2) analysoimaan yrityksen vientiympäristöä, ja ymmärtämään kohdemaan valintaa sekä vaihtoehtoisia viennin toimintamuotoja, 3) ymmärtämään viennin markkinointimixin tekijät ja miten niitä voidaan sopeuttaa kohdemaihin. Kurssille osallistuneiden odotetaan tuntevan keskeiset vienninedistämisorganisaatiot, viennin eri rahoituslähteet ja tavallisimmat vientikaupan asiakirjat. Kurssin odotetaan myös kehittävän oppilaiden kriittisen ajattelun-, ongelmaratkaisun ja tiimityöskentelyn kykyjä.

Learning Outcomes: By the end of this course students should be able to develop knowledge about a comprehensive view of the nature of export marketing and the export operation modes. Students are expected to learn to analyze a company’s export environment, potential, and capabilities, to select export markets, and to be able to propose a sound export marketing strategy. The course will support the development of students’ skills in the areas of critical thinking, problem solving and team working.

Sisältö

Content: 1) Export marketing process and environment for exporting, 2) Assessing company export readiness and export market selection, 3) Export entry modes and channel management, 4) Export marketing planning, standardization vs adaptation, 5) export product, promotion and pricing decisions, 6) Export financing decisions, 7) Unethical behaviour of exporters and CSR, and 8) an Overview of export processes and documents.

Kirjallisuus:

Literature: 1.Albaum, Gerald & Duerr, Edwin (2011) International Marketing & Export Management, Financial Times Press, 7th edition, six chapters (3, 5, 8, 10, 11, 13). 2. Reading package.

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutuspäällikkö Anu Urhemaalta p. 040 706 5606 ja koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta p. 040 081 3717.

Opettaja

Maijastiina Jokitalo

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

29.3.2021 - 16.5.2021

Ilmoittautuminen alkaa

4.6.2020

Ilmoittautuminen päättyy

15.3.2021

Kurssimaksu

115€

Ilmoittaudu