Avoin yliopisto-opetusMarkkinointi

Markkinoinnin aineopintokokonaisuus (26 op), SYKSY 2020 - KEVÄT 2021

Oppiaine

Markkinointi

Opintojen tyyppi

Aineopintoja

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Markkinoinnin ja viestinnän akateeminen yksikkö

Ajankohta

Verkko-opinnot syksy 2020 – kevät 2021.Opintokokonaisuus alkaa 14.9.2020 Kuluttajakäyttäytyminen -opintojaksolla. 

Katso tarkemmat opintojaksokohtaiset tiedot  “Opintokokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot” -linkeistä.

lmoittautuminen ja hintatiedot

Opintokokonaisuuden hinta on 360. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 265€. Vaasan  avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 95€ opiskelija maksaa Vaasan avoimeen yliopistoon ILPA-rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet ILPA-rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojen alkua.

Opinnoista voi valita myös yksittäisiä opintojaksoja. Tällöin maksetaan kesäyliopiston kurssimaksu ja Vaasan avoimen yliopiston perimä maksu, ks. maksu kunkin opintojakson tietojen kohdalla  “Opintokokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot” -linkeistä.

Kohderyhmä

Opiskelijaksi voi tulla kuka tahansa iästä ja koulutustaustasta riippumatta. Suurin opiskelijaryhmä on työikäinen väestö, mutta kaikki opiskelusta kiinnostuneet ovat yhtä tervetulleita avoimeen yliopistoon. Yliopistollinen aikuisopiskelu on hyödyllistä monissa elämäntilanteissa. Opiskelija voi esimerkiksi täydentää omaa ammattitaitoaan, vaihtaa kokonaan alaa, käyttää lukion jälkeisen välivuoden hyödykseen tai kohentaa yleissivistystään. Avoimen yliopiston opinnot sopivat myös hyvin yritysten ja muiden organisaatioiden henkilöstökoulutukseksi.

Lisätiedot

Koulutuspäällikkö Anu Urhemaalta p. 040 706 5606 ja koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta p. 040 081 3717.

Opintoinfo

Tampereen kesäyliopisto järjestää yhdessä Vaasan avoimen yliopiston kanssa opinto-infon ti 8.9. alkaen klo 17.00 (tilaisuus kestää n. 1,5 tuntia). Opintoinfossa esitellään Vaasan yliopiston opintovaatimusten mukaista kauppatieteiden opetustarjontaa Tampereen kesäyliopistossa, kerrotaan Tampereen kesäyliopiston käytänteistä sekä esitellään tutkintotavoitteista opiskelua.  Lisätietoja opintoinfosta.

 

Opintopisteet

25

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

14.9.2020 - 31.7.2021

Ilmoittautuminen alkaa

7.6.2020

Ilmoittautuminen päättyy

3.9.2020

Kurssimaksu

360€

Ilmoittaudu