Avoin yliopisto-opetusMarkkinointi

Kuluttajakäyttäytyminen (5 op) MARK2009 - syksy 2020

Markkinoinnin aineopintoja

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Markkinoinnin ja viestinnän akateeminen yksikkö

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 100€. Yksittäiselle opintojaksolle ilmoittautuessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 50€. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 50€ opiskelija maksaa Vaasan avoimeen yliopistoon ILPA-rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet ILPA-rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Aikataulu

viikot 38-44 verkkokurssi.

Aloituswebinaari ke 16.9. klo 17-18 (luento nauhoitetaan ja on katsottavissa myöhemmin).

Suoritustapa: verkkokeskustelut ja tehtävät

Opettaja

Päivi Borisov

Sisältö

Opintojaksolla tarkastellaan kulutuksen roolia yhteiskunnassa ja visioidaan tulevaisuuden kulutustrendejä. Perustana käytetään kuluttajakäyttäytymisen käsitteellistä ymmärrystä kuluttajista yksilöllisinä päätöksentekijöinä, ryhmän jäseninä ja kulttuurisina toimijoina. Lisäksi hankitaan tietoa kuluttajista ja kuluttamisesta aidoissa kulutustilanteissa.

Suoritustapa

Verkkokeskustelut ja tehtävät Moodlessa.

Tavoitteet

Osaamistavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa 1) määritellä ja ymmärtää kuluttamisen peruskäsitteitä ja kuluttajien käyttäytymistä ohjaavia perusprosesseja, 2) tunnistaa ja visioida kulutuksen tulevia trendejä sekä 3) tulkita ja soveltaa kuluttajatietoa markkinoinnin päätöksenteossa.

Työelämävalmiudet: Suullinen ja kirjallinen ilmaisu, yhteistyötaidot, kriittinen ajattelu ja analyyttisyys sekä ongelmanratkaisu- ja päätöksentekotaidot. Markkinoinnin ydintaidot: kuluttajalähtöinen segmentointi, kulutustrendien visiointi sekä asiakaskokemuksen kehittäminen.

Edeltävät opinnot       

Suositus: Markkinointi liiketoiminnan kentässä tai vastaavat tiedot

Oppimateriaali:

1) Solomon, Michael R., Gary Bamossy, Soren Askegaard & Margaret K. Hogg (2013 tai uudempi). Consumer Behavior. A European Perspective (soveltuvin osin), 2) oheismateriaalia opettajan ilmoituksen mukaan.

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutuspäällikkö Anu Urhemaalta p. 040 706 5606 ja koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta p. 040 081 3717.

Opettaja

Päivi Borisov

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

14.9.2020 - 1.11.2020

Ilmoittautuminen alkaa

7.6.2020

Ilmoittautuminen päättyy

3.9.2020

Kurssimaksu

100€

Ilmoittaudu