Avoin yliopisto-opetusMarkkinointi

Markkinointikommunikaatio (6 op) MARK2044 - kevät 2021

Markkinoinnin aineopintoja

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Markkinoinnin ja viestinnän akateeminen yksikkö

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 100€. Yksittäiselle opintojaksolle ilmoittautuessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 50€. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 50€ opiskelija maksaa Vaasan avoimeen yliopistoon ILPA-rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet ILPA-rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua. 

Aikataulu

viikot 3-9, verkkokurssi

Aloituswebinaari ke 20.1. klo 17-18 (luento nauhoitetaan ja on katsottavissa myöhemmin).

Suoritustapa: Verkkokeskustelut ja tehtävät, markkinointiviestinnän suunnitelman laatiminen.

Opettaja

Päivi Borisov

Suoritustapa       

Verkkokeskustelut ja tehtävät, markkinointiviestinnän suunnitelman laatiminen.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään markkinointikommunikaatioon ja sen teoreettisiin lähtökohtiin. Opintojaksolla käsitellään integroidun markkinointiviestinnän periaatteet ja muodot, markkinointiviestinnän suunnitteluprosessi, digitaalista markkinointia sekä markkinointiviestinnän onnistumisen arviointia. Opintojakson kehittää opiskelijan tiedollisia ja käsitteellisiä tietoja sekä teorian soveltamista käytäntöön.

Tavoitteet

Osaamistavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelijalle on syntynyt kokonaiskuva markkinointiviestinnästä. Opiskelija osaa 1) jäsentää integroidun markkinointiviestinnän pääpiirteitä, 2) ymmärtää digitaalisen markkinointiviestinnän mahdollisuuksia ja keinoja, 3) osaa arvioida markkinointiviestinnän onnistumista sekä 4) osaa hyödyntää markkinointiviestinnän teorioita markkinointiviestinnän suunnittelussa ja markkinointimateriaalin tuotannossa.

Työelämävalmiudet: Suullinen ja kirjallinen ilmaisu, kriittinen ajattelu ja analyyttisyys sekä ongelmanratkaisu- ja päätöksentekotaidot. Markkinoinnin ydintaidot: Integroidun markkinointiviestinnän periaatteiden soveltaminen, markkinointiviestintäsuunnitelman laatiminen.

Oppimateriaali

Moodlen materiaali.

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutuspäällikkö Anu Urhemaalta p. 040 706 5606 ja koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta p. 040 081 3717.

Opettaja

Päivi Borisov

Opintopisteet

6

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

18.1.2021 - 7.3.2021

Ilmoittautuminen alkaa

7.6.2020

Ilmoittautuminen päättyy

10.1.2021

Kurssimaksu

100€

Ilmoittaudu