Avoin yliopisto-opetusMarkkinointi

Vastuullinen päätöksenteko liiketoiminnassa (5op) MARK3035 - kevät 2021

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Markkinoinnin ja viestinnän akateeminen yksikkö

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 100€. Yksittäiselle opintojaksolle ilmoittautuessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 50€. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 50€ opiskelija maksaa Vaasan avoimeen yliopistoon ILPA-rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet ILPA-rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Aikataulu

Verkkotyöskentelyä Moodlessa viikot 10-16 (8.3.-25.4.2021)

Opettaja

Lotta Alhonnoro

Suoritustapa       

Verkkotyöskentelyä Moodlessa. Ongelmalähtöisten harjoitusten kautta lähestytään yritysjohdon kohtaamia vastuullisuutta haastavia ongelmanratkaisutilanteita. Opiskelijat keskustelevat oppimateriaalin pohjalta pienryhmissä päätöksentekotilanteista ja työstävät keskustelun ja materiaalin pohjalta itsenäisen, teoreettisesti perustellun ratkaisun kuhunkin tehtävään tehtäväkohtaisen ohjeistuksen mukaan.

Opetusmenetelmät: Opintojakso suoritetaan itsenäisesti verkossa sekä pienryhmien henkilökohtaisissa tai etäyhteyden kautta toteutetuissa tapaamisissa tehtävin keskusteluharjoituksin.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään yrityksen vastuullisen päätöksenteon haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Opintojakso tarjoaa monipuolisia lähestymistapoja vastuullisen ja kestävän kehityksen mukaisen liiketoiminnan toteuttamiseksi. Opintojaksolla perehdytään vastuullisen liiketoiminnan haasteisiin kuluttajan, liikkeenjohdon sekä yrityksen eri sidosryhmien rooleissa.

Tavoitteet

Osaamistavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa 1) hahmottaa vastuullisen liiketoiminnan kenttää ja sidosryhmänäkökulmia, 2) perustellusti tehdä vastuullisia liiketoiminnan johtamisen päätöksiä.

Työelämävalmiudet: Kirjallinen ilmaisu, IT-taidot, kriittinen ajattelu ja analyyttisyys sekä ongelmanratkaisu- ja päätöksentekotaidot. Markkinoinnin ydintaidot: Vastuullinen päätöksenteko.

Kirjallisuus:

Verkossa ilmoitetut tehtävänannot ja materiaalipaketti.

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutuspäällikkö Anu Urhemaalta p. 040 706 5606 ja koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta p. 040 081 3717.

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

8.3.2021 - 25.4.2021

Ilmoittautuminen alkaa

7.6.2020

Ilmoittautuminen päättyy

22.2.2021

Kurssimaksu

100€

Ilmoittaudu