Avoin yliopisto-opetusMarkkinointi

Myynnin tuloksellinen johtaminen (5 op) MARK2041 - kevät 2021

Markkinoinnin aineopintoja

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Markkinoinnin ja viestinnän akateeminen yksikkö

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 100€. Yksittäiselle opintojaksolle ilmoittautuessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 50€. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 50€ opiskelija maksaa Vaasan avoimeen yliopistoon ILPA-rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet ILPA-rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Aikataulu

Verkkotyöskentelyä Moodlessa alkaen 26.4. Opintojaksolle tulee mahdollisesti aloitusluento (tarkempi aikataulu varmistuu myöhemmin).

Opettaja

Heidi Kock

Suoritustapa

Harjoitustehtävä, ryhmätehtäviä ja verkkotentti.

Sisältö

Opintojakso perehdyttää opiskelijan palvelukeskeisen myynnin ja strategisten asiakasverkostojen hallinnan tehtäväkenttiin, haasteisiin ja käytäntöihin eri toimialoilla B2C ja B2B konteksteissa. Opintojaksolla käsitellään seuraavia teema-alueita: Myynnin toimintaympäristöt, Myynnin prosessimallit ja myynnin muuttuminen markkinoinniksi, Asiakastietoon perustuvan strategisen myyntiohjelman osa-alueet, Myynti- ja neuvottelutilanteet ja henkilökohtainen myyntityö, Myynnin henkilöstöresurssien johtaminen, Myynnin automaatio (SFA) ja asiakkuudenhallintajärjestelmät (CRM/ERP), Ratkaisu- ja järjestelmämyynti.

Tavoitteet

Osaamistavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija: 1) osaa hahmottaa myynnin muuttuvaa tehtäväkenttää ja muutoksen ajureita, 2) osaa suunnitella asiakastietoon ja yrityksen ydinresursseihin ja -kyvykkyyksiin perustuvan myyntiohjelman, 3) osaa myynnin automaation ja asiakasverkostojen hallinnan perusteet, 4) ymmärtää ratkaisu- ja järjestelmämyynnin erityisluonteen, keskeiset haasteet ja peruskäytännöt, 5) osaa soveltaa henkilökohtaisen myyntityön prosessia käytännössä.

Työelämävalmiudet: Suullinen ja kirjallinen ilmaisu, yhteistyötaidot, IT-taidot, kriittinen ajattelu ja analyyttisyys sekä ongelmanratkaisu- ja päätöksentekotaidot. Markkinoinnin ydintaidot: Myyntityön käytännöt, asiakasportfolion hallinta, myyntiohjelman laatiminen.

Oppimateriaali

1) Johnson & Marshall (2016). Sales Force Management. Leadership, Innovation, Tehnology. London: Routledge. E-kirja Vaasan yliopiston kirjastossa.
2) Artikkeleita ja oheismateriaalia opettajan ilmoituksen mukaan.

Opettaja

Heidi Kock

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

26.4.2021 - 31.5.2021

Ilmoittautuminen alkaa

7.6.2020

Ilmoittautuminen päättyy

12.4.2021

Kurssimaksu

100€

Ilmoittaudu