Avoin yliopisto-opetusTuotantotalous

Yrityksen reaaliprosessit (3 op) - TUTA1090 - kevät 2021

Oppiaine

Tuotantotalous

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 95. Yksittäiselle opintojaksolle ilmoittautuessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 65. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 30€ opiskelija maksaa Vaasan avoimeen yliopistoon ILPA-rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet ILPA-rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Suoritustapa

Verkkotyöskentelyä Moodlessa viikot 3-11 (18.1. - 21.3.2021). Huom! Kurssi on PERUTTU!

Opettaja

Päivi Haapalainen

Sisältö

Hankintatoimi ja -logistiikka, sisäinen logistiikka, tuotantoprosessi ja  sen kehittäminen, laatu ja prosessit, läpimenoaika ja sen vaikutus  sitoutuvaan pääomaan ja laatuun, jakelulogistiikka

Tavoitteet

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 -selvittää yrityksen reaaliprosessin kulun ja siihen keskeisesti  liittyvät käsitteet ja käsitteiden väliset yhteydet 2. osaa syventää  perehtymistään kurssi aihepiiriin (elinikäistä oppimista)

Suoritustapa: Verkkotyöskentely, harjoitustyö.

Oppimateriaali

1) Uusi-Rauva, Erkki; Miettinen, Asko; Kouri, Ilkka; Haverila, Matti J (2005), Teollisuustalous, Infacs Oy (tai uudempi).
2) opettajan materiaali (luentomateriaali ja Moodlen materiaali)

 

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutussuunnittelija Anu Urhemaalta p. 040 706 5606 ja koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta p. 040 081 3717.

Opettaja

Päivi Haapalainen

Opintopisteet

3

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

18.1.2021 - 21.3.2021

Ilmoittautuminen alkaa

12.5.2020

Ilmoittautuminen päättyy

6.1.2021

Kurssimaksu

95€