Avoin yliopisto-opetusKauppatiede

Henkilökohtainen opintosuunnitelma, kauppatiede, 1 op - OPIS0015

Oppiaine

Yleisopinnot

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Avoin yliopisto

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 30€. Ilmoittautuessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 15. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 15€ opiskelija maksaa Vaasan avoimeen yliopistoon ILPA-rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet ILPA-rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Ajankohta

8.9.2020-31.5.2021.

Huom! Ensisijaisesti tutkintotavoitteellisille opiskelijoille suunnattu kurssi.

Suoritustapa

Opintojaksoa suositellaan ensisijaisesti tutkintoon tähtääville opiskelijoille. Opiskelija osallistuu mahdollisuuksien mukaan avoimen yliopiston ja Tampereen kesäyliopiston yhetiseen infotilaisuuteen 8.9. Mikäli infotilaisuuteen  osallistuminen ei ole mahdollista, tulee opiskelijan olla yhteydessä opintoneuvoja Tiia Ahoseen os. tiia.ahonen@univaasa.fi. Opintojakson suorittaminen  edellyttää HOPSin laatimista.

Yleisohjeet HOPSin  laatimista varten: 1) Perehdy koulutusalan opinto-oppaaseen. 2) Selvitä  itsellesi kaupptieteiden kandidaatin tutkinnon rakenne ja laajuus. 3)  Laadi HOPS sen opintosuunnan mukaisesti, johon aiot hakea  tutkinto-opiskelijaksi myöhemmin.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää orientoivien opintojen  sekä oman tavoitetutkintonsa rakenteen sisällön ja tavoitteet.  Opiskelija osaa etsiä yliopisto-opintoihinsa liittyvää tietoa eri tavoin  ja eri tahoilta. Opiskelija tunnistaa oppimistekniikat, ymmärtää  erilaisia oppimiskäsityksiä, osaa arvioida itseään oppijana sekä keinoja  oman ajankäytön hallintaan. Opiskelija osaa suunnitella opintojaan  työelämän tarpeet huomioiden, asettaa opiskelulleen tavoitteet sekä  aikatauluttaa opintonsa.

Sisältö

Jakson aikana tutustutaan omaan tieteenalaan ja opetus- ja opiskelukäytäntöihin. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) tarkoituksena on auttaa opiskelijaa suunnittelemaan opintojen sisältö ja aikataulut sekä
selkeyttää opiskelun lähtökohdat ja päämäärät.

Oppimateriaali

Opintojakso täydennettävä e-hopsilla tutkinto-opiskelijaksi siirryttäessä. 

Oppimateriaali: Opinto-opas ja yliopiston verkkosivut, Opi oppimaan –sivusto, Opi oppimaan –sivusto
http://www.univaasa.fi/fi/for/student/studying/planning/learning/

 Lisätiedot: Lisätietoja ja ohjeita raportin laatimiseen löytyy Opiskelijat- verkkosivuilta  http://www.univaasa.fi/fi/for/student/studying/new/introduction/business/ sekä opintojakson moodle-sivulta. 

 

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutuspäällikkö Anu Urhemaalta p. 040 706 5606 ja koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta p. 040 081 3717.

Opettaja

Tiia Ahonen

Opintopisteet

1

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

8.9.2020 - 31.5.2021

Ilmoittautuminen alkaa

21.6.2020

Ilmoittautuminen päättyy

30.4.2021

Kurssimaksu

30€

Ilmoittaudu