Avoin yliopisto-opetusRavitsemustiede

Elintarvikkeet ruokavaliossa 4 op

Tämä kurssi on päättynyt
Tälle kurssille ei voi ilmoittautua netin kautta

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen

Ravitsemustieteen perusopinnot 26 op lv. 2020-2021

Verkkojakso. Jos haluat suorittaa yksittäisen verkkojakson, ilmoittaudu suoraan Itä-Suomen avoimeen yliopistoon.

19.10.-7.12.2020

Elintarvikkeiden raaka-aine- ja ravintosisällöt sekä kulutus. Keskeiset elintarvikeprosessit. Eri ruokaryhmien merkitys ravitsemuksessa. Eri uskontoihin liittyvät ravitsemuksen erityispiirteet ja niihin liittyvät elintarvikkeet. Uudet elintarvikkeet, perinteisiä liha- ja maitotuotteita korvaavat elintarvikkeet.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee perustiedot elintarvikevalikoimasta ja niiden koostumuksesta sekä saa hyvän käsityksen siitä, mitä elintarvikealalla on tapahtumassa.

Opetus- ja suoritustavat

Verkkotallenteet, oppimistehtävät verkossa ja vertaistyöskentely/verkkokeskustelut, verkkotyöskentelyn osuus 100 %. Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä. Opintojakson harjoitustyöt sisältävät mm. kauppojen tuotevalikoimiin tutustumista.

Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.

Kirjallisuus: Aducate Moodlessa ilmoitettu materiaali.

Arvostelu

0-5

Opettaja

Yliopistonlehtori, dos. Sari Voutilainen

 

 

 

Opintopisteet

4

Ilmoittautumisen tilanne

Tälle kurssille ei voi ilmoittautua netin kautta

Kurssin ajankohta

19.10.2020 - 7.12.2020

Kurssimaksu

0€