Avoin yliopisto-opetusRavitsemustiede

Ravitsemus- ja terveystietoa sosiaalisessa mediassa 3 op

Tälle kurssille ei voi ilmoittautua netin kautta

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen

Ravitsemustieteen perusopinnot 26 op lv. 2020-2021

Verkkokurssi UEF Moodlessa: 17.8.-28.9.2020 TAI 22.2.-5.4.2021

Sisältö

Keskeiset ja suosituimmat suomalaiset terveystietoa tarjoavat blogit ja portaalit. Ravitsemus- ja liikunta-alan koulutusta tarjoavat viralliset ja epäviralliset tahot. Tutkijoiden rooli tutkimustuloksista tiedottamisessa. Muotidieetit.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tarkastella kriittisesti sosiaalisen median kautta tulevaa terveystietoa ja ymmärtää tiedon tuottajan merkityksen tiedon luotettavuuden taustalla. After

Opetus- ja suoritustavat 

Verkkotallenteet, oppimistehtävät verkossa ja vertaistyöskentely/verkkokeskustelut, verkkotyöskentelyn osuus 100 %. Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä. Arvostelu

0-5.

Opettaja:

Yliopistonlehtori, dos. Sari Voutilainen

Kirjallisuus:

Aducaten Moodlessa ilmoitettu materiaali.

Ilmoittautumisen tilanne

Tälle kurssille ei voi ilmoittautua netin kautta

Kurssin ajankohta

5.4.2021 - 1.6.2021

Kurssimaksu

0€