Kehitä ammatillista osaamistasiMarkkinointi ja viestintä

LIIKETOIMINTAMUOTOILUN VERKKOKURSSI™

Tämä kurssi on päättynyt

Liiketoimintamuotoilun (business design) verkkokurssi™ on todella kattava ja laadukas 6-osainen kokonaisuus, joka haastaa vanhat ajattelu- ja työtapasi sekä antaa vastaukset siihen, miten liiketoimintaa kehitetään ihmislähtöisesti strategisella tasolla 2020-luvulla: kurssin käytyäsi et enää koskaan harkitse kehittäväsi liiketoimintaa kuten ennen!

Hinta ja Ilmoittautuminen

Verkkokurssin hinta on 625 €. Kurssille ilmoittaudutaan sähköisesti ja opintomaksu  maksetaan ilmoittautumisen yhtedessä. Mikäli yritys maksaa opintomaksun, syötä ilmoittautumislomakkeella kohtaan yrityslaskutus laskutustiedot. Ilmoittautumisen jälkeen saat noin viikossa tunnukset verkkokurssiin.

Itsenäisesti  suoritettavaa verkkokurssia on aikaa suorittaa 90 päivää. Aikaa kurssin suorittamiseen kannattaa varata noin kolmen työpäivän verran.

Kurssilla opit muun muassa:

 • Miten muotoiluajattelu eroaa perinteisestä tavasta kehittää liiketoimintaa.
 • Miten liiketoimintamuotoilu ajattelu- ja työtapana tasapainottaa arvontuotannon asiakkaiden tarpeiden ja yrityksen strategisen näkemyksen välillä.
 • Työkalujen ja menetelmien merkityksen liiketoimintamuotoilussa – sekä suosituksia työkalujen käyttöön liiketoimintamuotoiluprojektin eri vaiheissa.
 • Miten liiketoimintamuotoilu eroaa palvelumuotoilusta: mitä näissä on yhteistä – ja toisaalta mitä erilaista.
 • Miten liiketoimintamuotoilu työskentely- ja ajattelutapana yhdistää tehokkaasti luovuuden ja analyyttisyyden.
 • Miksi liiketoimintamuotoilu sopii ajattelu- ja työtapana juuri tähän hetkeen.
 • Ymmärtämään miksi liiketoimintaympäristön kompeksisoituessa yhteiskehittämisen rooli ja merkitys arvontuotannossa kasvavat – myös strategiatyössä.
 • Ymmärtämään syyt siihen, miksi arvon maksimointi osakkeenomistajalle ei enää riitä.
 • Miten liiketoimintamuotoilun lopputuloksena syntyvä ihmislähtöinen ja tehtäväkeskeinen strategia auttaa suuntaamaan energiat ja resurssit yhdessä valittuun suuntaan – ja näin ollen luo edellytykset itseohjautuvuudelle.
 • Ymmärtämään miksi asiakaskokemus on yritysten strategisesti tärkein kilpailukeino 2020-luvulla.
 • Millaisten vaiheiden kautta asiakaskokemus ja työntekijäkokemus kehittyvät.
 • Mitä asiakaskokemus strategisella tasolla tarkoittaa – ja edellyttää.
 • Miten investointi muotoiluun strategisella tasolla tuottaa arvoa organisaatioon.
 • Mihin liiketoimintamuotoilua hyödynnetään?
 • Millainen on liiketoimintamuotoiluprojektille kasattava tarkoituksenmukainen ydintiimi.
 • Millainen on liiketoimintamuotoilun prosessimalli.
 • Miten onnistunut liiketoimintamuotoiluprojekti toteutetaan – vaihe vaiheelta.
 • Miten strategisella tasolla ideoidaan vaihtoehtoisia ratkaisuja, kehitetään niistä prototyyppejä – ja testataan niitä ketterästi ja nopeasti.
 • Miksi liiketoimintamuotoiluprojektin lopputuloksena tulee syntyä konseptin lisäksi myös muutosta – ja miten tämä muutos mahdollistetaan.
 • Mikä loppupeleissä ratkaisee liiketoimintamuotoiluprojektin onnistumisen.
 • Lukuisia konkreettisia ja käytännössä testattuja vinkkejä siihen, miten parannat todennäköisyyttä onnistua liiketoimintamuotoiluprojektissasi.
 • … ja paljon muuta.

Kurssikokonaisuuden ja tentin suoritettuasi toimitamme sinulle sähköisen sertifikaatintodistuksena siitä, että hallitset liiketoimintamuotoilun perusteet. 

Verkkokurssin sisältö

Mitä?

Verkkokurssi sisältää seuraavat 6 kokonaisuutta:

 1. Startti = 2 osuutta.
 2. Mitä? = 7 osuutta.
 3. Miksi? = 7 osuutta.
 4. Mihin? = 1 osuus.
 5. Miten? = 8 osuutta.
 6. Tentti = 1 osuus.

 

Miten?

Suosittelemme varaamaan kokonaisuuden läpikäynnille noin kolmea työpäivää vastaavan määrän aikaa. Voit suorittaa kurssin täysin itsenäisesti – sinulle parhaiten sopivassa tahdissa (max. 90 päivää). Jos kaipaat opiskeluun vuorovaikutteisuutta, kurssin jokaisessa osiossa on keskustelulle varattu osuus: voit jakaa sinne sinulle heränneitä ajatuksia, kommentteja, kysymyksiä tms. Näitä voi vapaasti kommentoida valmentajan lisäksi kuka tahansa osallistujista. 

Miksi?

Kun ympäröivät tekijät kuten työ, yhteiskunta ja talous muuttuvat, myös organisaatioiden on muututtava. Pohjimmiltaan liiketoiminnat palvelevat aina ihmisiä – eri tasoilla.  Siksi jokaisen organisaation tärkein tehtävä on ymmärtää ihmisiä – ja tuottaa heille enemmän arvoa. Perinteinen strategiatyö on kaukana tästä ajattelutavasta – ja totaalisen rikki. Kotimaisen tutkimustiedon mukaan yrityksensä strategian kykenee kommunikoimaan 2% työntekijöistä, 8% keskijohdosta ja 13% ylimmästä johdosta. Koska yhteinen suunta on epäselvä, tämä johtaa toiminnan tehottomuuteen – ja aiheuttaa ongelmia monilla tasoilla.

Liiketoimintamuotoilu on vastaus tähän haasteeseen! Liiketoimintamuotoilun lopputuloksena syntyvä ihmislähtöinen ja tehtäväkeskeinen yrityksen strategia mahdollistaa itseohjautuvuuden: tiimit ja yksilöt kykenevät tekemään itsenäisesti päätöksiä tavalla, joka kohdistaa energiat ja resurssit yhdessä valittuun suuntaan.

 

Liiketoimintamuotoilu on vastaus myös näihin haasteisiin:


 • Yritysten elinkaarten lyheneminen
  Liiketoiminnan strategiatyö on ollut aina tärkeää, mutta viime vuosina sen merkitys on noussut täysin uudelle tasolle. Digitalisaatio, yhteiskunnan palvelullistuminen, globaali kilpailu, asiakaskokemuksen nousu tärkeimmäksi strategiseksi kilpailutekijäksi ja muut megatrendit ovat muuttaneet pelikentän totaalisesti. Muutoksen seurauksena yritysten eliniät ovat lyhentyneet merkittävästi. Tutkimusyhtiö McKinsey:n hiljattain julkaiseman tutkimuksen mukaan vuonna 1935, yrityksen keskimääräinen elinikä oli 90 vuotta. Vuonna 1975 vastaava luku oli 30 vuotta – ja 2005 enää 15 vuotta.
 • Strategiatyön hitaus
  Asiakkaan aikakaudella markkinat ovat jatkuvassa muutoksessa. Perinteinen stregiatyön malli ei kykene vastaamaan tähän haasteeseen: strategiassa ei kyetä hyödyntämään liiketoiminnassa opittua uutta tietoa tai markkinoilta tulevia uusia signaaleja riittävän nopeasti ja tehokkaasti.
 • Hyödyntämätön potentiaali
  Yrityksissä ja organisaatioissa on kokemuksemme mukaan valtava määrä liiketoiminnallista potentiaalia, jota ei kyetä hyödyntämään. Hyödyntämättömän potentiaalin juurisyy on yritysten sisäisten ja ulkoisten mahdollisuuksien kohdentamattomuus – liiketoiminnan strategiaa, asiakaskokemusta sekä asiakkaille tarjottavia tuotteita ja palveluita kehitetään irrallisina osina – eri siiloissa, eri organisaatiotasoilla. Näiden yhdistämisessä piilee valtavia mahdollisuuksia!

Verkkokurssi yhdistää uusimman teorian käytännön kokemukseen – ja antaa sinulle keinot ja valmiudet liiketoiminnan strategisen tason ihmislähtöiseen kehittämiseen.

 

Investointi muotoiluun tuottaa myös tulosta – tutkitusti: 

Liiketoimintamuotoilun verkkokurssi ™ -kokonaisuuden sisältö yhdistää uusimman teorian käytännön kokemukseen – ja antaa sinulle keinot ja valmiudet liiketoiminnan strategisen tason ihmislähtöiseen kehittämiseen.

 

Valmentaja!

Veikko Törrönen on KREAPAL DESIGN Oy:n perustaja, liiketoimintamuotoilija ja palvelumuotoilija, jonka kaikessa tekemisessä painottuu arvon tasapainoinen tuottaminen kolmella tasolla: asiakkaiden, työntekijöiden ja omistajien. Hän on johtanut lukuisia liiketoiminta- ja palvelumuotoiluhankkeita niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla sekä asiakaskokemuksen kehittämistä merkittävässä suomalaisessa konsernissa. BBA, MBA ja HHJ -tutkintojen lisäksi Veikko on opiskellut palvelumuotoilua kolmessa suomalaisessa korkeakoulussa sekä liiketoimintamuotoilua TU Delft:issä. Veikko ei toista vain muiden ajatuksia, vaan ottaa aktiivisesti kantaa liiketoimintalähtöisen muotoilun kehitykseen Suomessa: kehittäen ja visualisoiden uusia konsepteja, työkaluja ja menetelmiä.


KENELLE?

Liiketoimintamuotoilun verkkokurssi™ sopii liiketoiminnan johtajille ja liiketoiminnan kehittämisestä vastaaville henkilöille – sekä kaikille niille, jotka haluavat kehittää valmiuksiaan ihmislähtöiseen liiketoiminnan kehittämiseen strategisella tasolla.

Opettaja

Veikko Törrönen

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

1.6.2020 - 31.12.2020

Ilmoittautuminen alkaa

2.6.2020

Ilmoittautuminen päättyy

14.12.2020

Kurssimaksu

625€