Avoin yliopisto-opetusHallintotiede

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen sivuainekokonaisuus 26 op - syksy 2020 - kevät 2021

Oppiaine

Sosiaali- ja terveyshallintotiede

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Johtamisen akateeminen yksikkö

Ajankohta

Syksy 2020 - kevät 2021. Opintokokonaisuus alkaa Hyvinvoiva yhteiskunta 6 op -opintojakson aloitusluennolla 21.10.2020 (etäluento Zoomin välityksellä).

Katso tarkemmat opintojaksokohtaiset tiedot  “Opintokokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot” -linkeistä.

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintokokonaisuuden hinta on 420€. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 340€. Vaasan  avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 80€ opiskelija maksaa Vaasan avoimeen yliopistoon ILPA-rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet ILPA-rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojen alkua.

Opinnoista voi valita myös yksittäisiä opintojaksoja. Tällöin maksetaan kesäyliopiston kurssimaksu ja Vaasan avoimen yliopiston perimä maksu, ks. maksu kunkin opintojakson tietojen kohdalla.

Kohderyhmä

Opiskelijaksi voi tulla kuka tahansa iästä ja koulutustaustasta  riippumatta. Suurin opiskelijaryhmä on työikäinen väestö, mutta kaikki  opiskelusta kiinnostuneet ovat yhtä tervetulleita opiskelemaan avoimia yliopisto-opintoja.  Yliopistollinen aikuisopiskelu on hyödyllistä monissa elämäntilanteissa.  Opiskelija voi esimerkiksi täydentää omaa ammattitaitoaan, vaihtaa  kokonaan alaa, käyttää lukion jälkeisen välivuoden hyödykseen tai  kohentaa yleissivistystään. 

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutuspäällikkö Anu Urhemaalta p. 040 706 5606 ja koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta p. 040 081 3717 ja Tampereen kesäyliopiston toimistosta  p. 03-2238433.
Opintopisteet

26

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

21.10.2020 - 31.7.2021

Ilmoittautuminen alkaa

31.5.2020

Ilmoittautuminen päättyy

29.10.2020

Kurssimaksu

420€