KieletRuotsi

Ruotsin kielen valmentava kurssi - KKRUPRE2, ryhmä 2

Tämä kurssi on päättynyt

Laajuus (op)

2.0

Oppiaine

Ruotsi

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Tampereen yliopisto - Kielikeskus

Ajankohta

Verkkokurssi (itsenäistä työskentelyä ohjatusti)

Verkkotyöskentelyä 4.6.-25.6.2020

Aloitustapaaminen verkossa torstaina 4.6. klo 15-16 (Zoom), luento nauhoitetaan ja liitetään kurssin Moodle-alueelle.

Tehtävät ilmestyvät kurssin Moodlealueelle maanantaisin ja torstaisin. Opiskelijan on mahdollista saada ohjausta opettajalta erikseen sovittuina aikoina.


Ilmoittautua voi 15.7. saakka, tehtävien viimeinen palautuspäivämäärä on elokuun puolessa välissä. Ohjausta on saatavilla 30.6. asti.

Kohderyhmä

Valmentava kurssi auttaa opiskelijaa saavuttamaan korkeakoulututkintoon kuuluvalla ruotsin kielen kirjallisen ja suullisen viestinnän opintojaksolla vaadittavan lähtötason (A2-B1). Opintojakso ei vastaa tutkintoon kuuluvia toisen kotimaisen kielen opintoja, vaan edeltää niitä.

Opintojakso on tarkoitettu opiskelijoille,

 • joiden lukion päättötodistuksen ruotsin kielen arvosana on 7 tai heikompi ja
 • jotka ovat saaneet ruotsin kielen ylioppilaskokeesta korkeintaan arvosanan cum laude approbatur (c) tai eivät ole kirjoittaneet ruotsin kieltä lainkaan ja
 • (joiden ruotsin kielen lähtötasotestin (https://moodle.tuni.fi/course/view.php?id=346) tulos jää alle 27 pisteen. Testin maksimipistemäärä on 40. Testin tekeminen on mahdollista vain Tampereen yliopiston ja muiden korkeakoulujen opiskelijoille.)

Tavoitteet

Taitotaso A2-B1 eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla

Ruotsin kielen valmentavan kurssin suoritettuaan opiskelija

 • - osaa kirjoittaa lyhyitä asiatekstejä ja ilmaista itseään suullisesti opiskelijan elämään liittyvissä tilanteissa tarkoituksenmukaisesti
 • - osaa esim. kertoa itsestään ja aiemmista opinnoistaan, kuvailla yliopistoa opiskelupaikkana, kysyä, ilmaista mielipidettään ja perustella sitä lyhyesti
 • - ymmärtää lyhyehkön tekstin keskeisen sisällön
 • - osaa käyttää kielen keskeisiä perusrakenteita ja sanastoa tarkoituksenmukaisesti
 • - osaa hyödyntää sanakirjoja ja muita apuvälineitä kielenoppimisen tukena

Sisältö

Kurssilla opiskelija

 • - pohtii omaa kielenoppimistaan ja kielenoppimisen strategioitaan kirjoittamalla oppimispäiväkirjaa
 • - kirjoittaa lyhyitä asiatekstejä sekä hankkii ja harjoittelee niissä tarvittavaa sanastoa ja kielioppia
 • - harjoittelee sanakirjojen ja muiden apuvälineiden käyttöä kirjoittamisen ja puhumisen tukena

Suoritustapa      

Itsenäistä työskentelyä. Opiskelijoilla mahdollisuus opettajan ohjaukseen sovittuina aikoina. Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista itsenäistä työskentelyä, harjoitustöiden tekemistä ja portfolion hyväksyttyä suorittamista. 

Arvosana: hyväksytty - hylätty.

Kuulustelut

Suoritustapana portfolio.

Oppimateriaali

Verkkomateriaali. Opintojaksolla on käytössä verkko-oppimisympäristö Moodle.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 105 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 12.5. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Tampereen yliopiston opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos  opiskelet tutkinto-opiskelijana Tampereen yliopistossa, valitse  ilmoittautumislomakkeella vaihtoehto ”Hinta TAU:n tutkinto-opiskelijalle  0,00 €”. Anna opiskelijanumerosi ilmoittautumislomakkeen kohdassa  ”Lisätietoa järjestäjille”. Tarkistamme sen perusteella  opinto-oikeutesi.

Katso myös

Valmentavan kurssin jälkeen voit osallistua Ruotsin kielen kirjallisen ja suullisen viestinnän opintojaksolle KKRUYHT (kurssi 2 tai kurssi 3), jotka järjestetään elokuussa (huom. edeltävinä opintoina vaaditaan jonkin oppiaineen perusopinnot 25 op).

Ruotsin kielen valmentava kurssi soveltuu myös lukiolaisille ja abiturienteille, jotka haluavat kerrata ruotsin kielen perusrakenteita ja sanastoa sekä harjoitella asiatekstien kirjoittamista.

Lisätiedot

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

FM Maiju Vihonen

Opintopisteet

2

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

4.6.2020 - 25.6.2020

Ilmoittautuminen alkaa

28.5.2020

Ilmoittautuminen päättyy

15.7.2020

Kurssimaksu

105€