Avoin yliopisto-opetusHallintotiede

Hyvinvoiva yhteiskunta 6 op ayHTK1400 - syksy 2020

Oppiaine

Sosiaali- ja terveyshallintotiede

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Johtamisen akateeminen yksikkö

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 120€. Yksittäiselle opintojaksolle ilmoittautuessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 70. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 50€ opiskelija maksaa Vaasan avoimeen yliopistoon ILPA-rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet ILPA-rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Ajankohta

Syksy 2020.

Aloitusluento etäluentona Zoomin kautta ke 21.10. klo 17-19.30. 

Päätösluento zoomin välityksellä 9.12.2020 klo 17.00-18.30. Ryhmätöiden tuotosten aikataulu sovitaan aloitusluennolla. Muilta osin kurssin voi suorittaa itselle sopivassa aikataulussa opintojakson päätöspäivään mennessä.  Opintojakso päättyy 20.12.2020. 

Opettaja

Susanna Kotamäki-Viinikka

Sisältö

Opintojaksolla tarkastellaan hyvinvointiyhteiskunnan poliittis-hallinnollista kehitystä, hyvinvointipalveluja tuottavien organisaatioiden toimintaa ja johtamista sekä asiakkaiden roolia osana palvelujärjestelmää ja sen uudistamista.

Aloitus- ja päätösluento, lyhyet luennot Moodlessa, ryhmätyö. Kurssin luennot ja tehtävät voi suorittaa pääosin ajasta ja paikasta riippumatta.
Jakson aloitus- ja päätösluennoilla läsnäolo on suositeltavaa. Luennoille osallistuminen on mahdollista myös Zoom-yhteyden välityksellä.

Suoritustapa

1) Aloitus- ja päätösluentoihin osallistuminen
2) Luennot Moodlessa ja niihin liittyvät formatiiviset kokeet
3) Suppea kirjallinen tuotos

4) Ryhmätyö ja vertaisarviointi Zoomissa 

5) Kirjallisuuteen pohjautuva Moodle-tentti

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää hyvinvointiyhteiskunnan toimintaperiaatteet sekä hyvinvointipalvelujen järjestämiseen ja tuottamiseen liittyvän monitulkintaisuuden.

Arviointi

Kokonaisarvosana asteikolla 1–5 tai hylätty.

Opintojakson kokonaisarvosana muodostuu formatiivisista kokeista (20%), kirjallisesta tehtävästä (20%), ryhmätyöstä (20%) ja Moodle-tentistä (40%).
Myöhästyneitä palautuksia ei arvioida.

Oppimateriaali

1. Saari (toim.) (2017). Sosiaaliturvariippuvuus: Sosiaalipummit oleskeluyhteiskunnassa? Tampere: Tampere University Press. 2017 (Saatavilla: http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/100775/Saari_Sosiaaliturvariippuvuus.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
2. Luennoitsijan ilmoittamat artikkelit ja dokumentit.Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutuspäällikkö Anu Urhemaalta p. 040 706 5606 ja koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta p. 040 081 3717 ja Tampereen kesäyliopiston toimistosta  p. 03-2238433.Opettaja

Susanna Kotamäki-Viinikka

Opintopisteet

6

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

21.10.2020 - 31.7.2021

Ilmoittautuminen alkaa

31.5.2020

Ilmoittautuminen päättyy

20.10.2020

Kurssimaksu

120€