Avoin yliopisto-opetusHallintotiede

Johtaminen sosiaali- ja terveysalalla 5 op ayHTK2402 - Kevät 2021

Oppiaine

Sosiaali- ja terveyshallintotiede

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Johtamisen akateeminen yksikkö

Ajankohta

Verkkokurssi Moodlessa. 

Kurssin voi suorittaa omassa tahdissa alkaen 4.1.2021. Kurssi sulkeutuu joulukuun 2021 lopussa. Sovi opettajan kanssa referaattia koskeva zoom-tapaaminen aloitettuasi opintojakson (tarkemmat tiedot Moodlessa).

Referaatin ja formatiivisten kokeiden palautteet saat välittömästi suorituksen jälkeen. Esseen ja Moodle-tentin osalta arviointi tehdään palautuksen jälkeen seuraavan kuun alussa. 

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 120€. Yksittäiselle opintojaksolle ilmoittautuessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 70. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 50€ opiskelija maksaa Vaasan avoimeen yliopistoon ILPA-rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet ILPA-rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Opettaja

Susanna Kotamäki-Viinikka

Suoritustapa

Luennot Moodlessa. Itsenäisesti suoritettavat tehtävät ja tentit Moodlessa. Lyhyen referaatin esittäminen yhdessä opettajan kanssa sovittuna ajankohtana zoomissa (10 min).

Sisältö

Opintojaksossa tarkastellaan eri organisaatio- ja johtamisteorioiden  sovellusmahdollisuuksia sosiaali- ja terveydenhuollon näkökulmien  kautta. Opintojaksolla perehdytään muun muassa strategiseen ajatteluun,  Lean-johtamiseen sekä muutosjohtamiseen.

Osaamistavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää erilaisia johtamissuuntauksia ja osaa soveltaa johtamisen menetelmiä.

Arviointi

Kokonaisarvosana asteikolla 1–5 tai hylätty.

Arviointimenetelmät:

Formatiiviset kokeet (20%), referaatti (10%), Moodle tentti (40%), essee (30%).

Oppimateriaali

1. Laaksonen & Ollila (2017): Lähijohtamisen perusteet terveydenhuollossa. 3. uud. painos. Edita Publishing Oy.
2. Niiranen, Seppänen-Järvelä, Sinkkonen & Vartiainen (2010): Johtaminen sosiaalialalla. Helsinki: Gaudeamus.
3.  Thomas, Hujala, Laulainen & McMurray (2018). The Management of  Wicked Problems in Health and Social Care. Routledge: New York
4. Luennoitsijan ilmoittama ajankohtainen materiaali.

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutuspäällikkö Anu Urhemaalta p. 040 706 5606 ja koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta p. 040 081 3717 ja Tampereen kesäyliopiston toimistosta  p. 03-2238433.Opettaja

Susanna Kotamäki-Viinikka

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

4.1.2021 - 31.12.2021

Ilmoittautuminen alkaa

31.5.2020

Ilmoittautuminen päättyy

30.4.2021

Kurssimaksu

120€

Ilmoittaudu