Avoin yliopisto-opetusHallintotiede

Osallisuus hyvinvointiyhteiskunnassa 5 op ayHTK2401 - kevät 2021

Oppiaine

Sosiaali- ja terveyshallintotiede

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Johtamisen akateeminen yksikkö

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 120€. Yksittäiselle opintojaksolle ilmoittautuessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 70. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 50€ opiskelija  maksaa Vaasan avoimeen yliopistoon ILPA-rekisteröitymisen yhteydessä.  Ohjeet ILPA-rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen  opintojakson alkua.

Ajankohta

Kurssi suoritetaan luentoihin ja harjoituksiin osallistumalla (zoomin kautta) sekä itsenäisesti tehtävän esseen ja harjoitustyön muodossa. Kurssi alkaa 9.2.2021 ja päättyy 18.4.2021. 

Kurssiin liittyvät etäluennot zoomissa (pakollinen läsnäolo):

9.2.2021 klo 17.00-18.30

11.2.2021 klo 17.00-18.30

16.2.2021 klo 17.00-18.30

9.3.2021 klo 17.00-18.30

Opettaja

Susanna Kotamäki-Viinikka

Suoritustavat

Essee, harjoitustyö (sisältäen raportin), luennot ja fasilitointiharjoitukset.

Arviointi: Asteikolla 1–5 tai hylätty. Kts. tarkemmin arviointimenetelmät. 

Arviointimenetelmät:

Essee (35%), harjoitus ja siitä tehtävä raportti (35%) ja luennot/harjoitukset zoomissa (30%). 

Sisältö

Opintojaksolla syvennytään osallisuuden arvoon ja sen mittaamiseen, palveluiden käyttäjien osallistumistapoihin, deliberatiivisen demokratian malleihin, neljännen sektorin itseorganisoituvaan toimintaan sekä erilaisiin fasilitointimenetelmiin.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää osallisuuden merkityksen ja monimuotoisuuden sekä omaa valmiudet osallistua erilaisten dialogisten ja deliberatiivisten osallistumismallien suunnitteluun ja toteutukseen.

Oppimateriaali

1. Nabatchi & Leighninger (2015). Public Participation for 21st Century Democracy. San Francisco: Jossey-Bass.
2. Luennoitsijan ilmoittamat ajankohtaiset tutkimusartikkelit: 3 kansainvälistä artikkelia.

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutuspäällikkö Anu Urhemaalta p. 040 706 5606 ja koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta p. 040 081 3717 ja Tampereen kesäyliopiston toimistosta  p. 03-2238433.Opettaja

Susanna Kotamäki-Viinikka

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

9.2.2021 - 18.4.2021

Ilmoittautuminen alkaa

31.5.2020

Ilmoittautuminen päättyy

26.1.2021

Kurssimaksu

120€

Ilmoittaudu