Avoin yliopisto-opetusHallintotiede

Sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaatio 5 op ayHTK2413 - syksy 2020 - kevät 2021

Oppiaine

Sosiaali- ja terveyshallintotiede

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Johtamisen akateeminen yksikkö

Ajankohta

Syksy 2020 - kevät 2021.

Verkkotyöskentely Moodlessa 21.10.2020-30.5.2021.

Opettaja

Tomi Niemi

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 120€. Yksittäiselle opintojaksolle ilmoittautuessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 70. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 50€ opiskelija maksaa Vaasan avoimeen yliopistoon ILPA-rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet ILPA-rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Sisältö

Opintojaksolla opiskelija perehtyy digitaaliseen muutokseen ja e-hallintoon sisältyviin mahdollisuuksiin ja haasteisiin sekä kykenee  määrittämään sosiaali- ja terveydenhuollon erityisvaatimukset  digitaalisten hyvinvointipalveluiden järjestämisessä.

Kurssin Moodle-opetusalustalla on tarkempi kuvaus kurssin sisällöstä ja johdatus kurssitehtävän aihealueisiin sekä toteuttamisvaatimuksiin. Moodle-alusta  toimii kurssin ensisijaisena tiedonlähteenä.

Suoritustavat

Laaja kirjallinen tehtävä. Kirjallisen tehtävän  tavoitteena on teemaan liittyvien käsitteiden määrittäminen ja  näkökulmien välisten yhteyksien osoittaminen. Tehtävän tulee pohjautua  luotettavaan tutkimuskirjallisuuteen.

 Toteutustavat: 
Kurssi  on opiskelijan itsenäisesti suoritettava kokonaisuus, joka tarjoaa  mahdollisuuden perehtyä yhteiskunnan useille eri osa-alueille  heijastuvan digitaalisen muutoksen vaikutuksiin erityisesti sosiaali- ja  terveydenhuollon kontekstissa.

Kurssin  kirjallisen tehtävän edellytyksenä on tieteelliseen tiedonhaun hallitseminen ja perehtyneisyys tieteelliseen kirjoittamiseen sekä Vaasan yliopiston kirjoitusohjeisiin.

 Tieteelliseen tiedonhakuun voi tutustua Vaasan tiedekirjasto Tritonian sivujen kautta, https://www.tritonia.fi/fi. Tritonian Libguides valikon kautta pääsee perehtymään Vaasan yliopiston kirjoitusohjeisiin: https://uva.libguides.com/kirjoitusohjeet

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää digitalisaation  vaikutukset julkisen hallinnon toimintaan ja kykenee hahmottamaan  digitaaliseen teknologiaan pohjautuvien muutosten edellyttämiä  erityispiirteitä palveluiden järjestämisessä, erityisesti kompleksisella  sosiaali- ja terveydenhuollon alalla.

Oppimateriaali

 Menvielle, Audrain-Pontevia & Menvielle (2017). The Digitization of Healthcare: New Challenges and Opportunities.

 Opettajan Moodlessa ilmoittamat aineistot. 

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutuspäällikkö Anu Urhemaalta p. 040 706 5606 ja koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta p. 040 081 3717 ja Tampereen kesäyliopiston toimistosta  p. 03-2238433.Opettaja

Tomi Niemi

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

21.10.2020 - 30.5.2021

Ilmoittautuminen alkaa

31.5.2020

Ilmoittautuminen päättyy

30.3.2021

Kurssimaksu

120€

Ilmoittaudu