Avoin yliopisto-opetusHallintotiede

Hankintaosaaminen ja yrittäjyys 5 op ayHTK2403 - kevät 2021

Oppiaine

Sosiaali- ja terveyshallintotiede

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Johtamisen akateeminen yksikkö

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 120€. Yksittäiselle opintojaksolle ilmoittautuessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 70. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 50€ opiskelija maksaa Vaasan avoimeen yliopistoon ILPA-rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet ILPA-rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Ajankohta

Kevät 2021.

Luennot: ke 5.5. ja ke 12.5. alustavasti klo 17-19.30 etäluentoina Zoomin kautta.

Suoritustapa

Luennot ja niihin pohjautuvat tehtävät sekä Moodle-tentti tai laaja kirjallinen työ. 

Ensimmäinen tenttiperiodi: 24.-31.5. (Muut ilmoitetaan jakson Moodlessa).

Kirjallisen työn palautuspäivät: 30.6. tai 30.9. 

Opettaja

Seija Ollila

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään sosiaali- ja terveysalan palvelusetelijärjestelmiin, kumppanuusmalleihin, ulkoistuksiin ja kunnallisen hankintaosaamisen erityispiirteisiin.

Oppimateriaalit


1. Alford & O'Flynn: Rethinking Public Service Delivery: Managing with External Providers. Palgrave Macmillan, 2012.
2. Siikavirta: Julkisten hankintojen perusteet. 2015.
3. Luennoitsijan ilmoittamat ajankohtaiset artikkelit ja säädökset.

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutuspäällikkö Anu Urhemaalta p. 040 706 5606 ja koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta p. 040 081 3717 ja Tampereen kesäyliopiston toimistosta  p. 03-2238433.Opettaja

Seija Ollila

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

5.5.2021 - 31.7.2021

Ilmoittautuminen alkaa

6.12.2020

Ilmoittautuminen päättyy

21.4.2021

Kurssimaksu

120€

Ilmoittaudu