Avoin yliopisto-opetusTieteellinen kirjoittaminen

Akateemiset viestintätaidot 3 op - KSUO9000 - kevät 2021

Tälle kurssille ei voi ilmoittautua netin kautta

Oppiaine

Äidinkieli

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Markkinoinnin ja viestinnän akateeminen yksikkö

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 105€. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 75€. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 30€ opiskelija maksaa Vaasan avoimeen yliopistoon ILPA-rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet ILPA-rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Aikataulu

Verkkotyöskentelyä Moodlessa. Kurssi siirtyy myöhemmälle keväälle 2021. Tarkempi aikataulu varmistuu myöhemmin.

Opettaja

Eija Kalliokoski

Sisältö

Opiskelija tuottaa joko yksin tai pienryhmissä tieteellisiä kirjoituskäytäntöjä noudattavan moniäänisen opiskeluesseen, jota prosessoidaan pienryhmissä koko kurssin ajan. Lopullinen kirjoitelma palautetaan Turnitin-ohjelmaan. Lisäksi hän tekee kielenhuollon testin ja kirjoittaa itsearvion.

Kurssin arviointitavat: numeerisesti arvioitava essee ja kielenhuollon tentti (hyväksytty/hylätty). Lisäksi aktiivinen osallistuminen verkkokeskusteluihin. 

Arviointi: hyväksytty / hylätty

Tavoitteet

Kurssi käytyään opiskelija osaa kehittää ajattelu- ja kirjoitusprosessejaan. Opiskelija osaa erotella kirjoitusprosessin eri vaiheet ja käyttää eri vaiheisiin liittyviä kirjoittamisen työkaluja kirjoitusprosessin edistämiseen. Opiskelija osaa määritellä, mitä tarkoitetaan plagioinnilla. Lisäksi opiskelija osaa analysoida toisten tekstejä rakentavasti, vastaanottaa palautetta ja analysoida oman oikeakielisyytensä tasoa ja kirjoitusprosessinsa hallintaa. Opiskelija osaa käyttää esitystapoja, joilla tuotetaan kohdeyleisölle tarkoituksenmukainen ja selkeä esitys.

Oppimateriaali

1. Kniivilä, Lindblom-Ylänne & Mäntynen (2007 tai uudempi). Tiede ja teksti. Tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen. Helsinki: WSOY.

2. Iisa, Oittinen & Piehl (2006 tai uudempi): Kielenhuollon käsikirja.

3. Kankaanpää & Piehl (2011): Tekstintekijän käsikirja.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 105 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutuspäällikkö Anu Urhemaalta, puh 040 7065606 ja koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta, puh 040 081 3717.

Opettaja

Eija Kalliokoski

Opintopisteet

3

Ilmoittautumisen tilanne

Tälle kurssille ei voi ilmoittautua netin kautta

Kurssin ajankohta

1.4.2021 - 31.7.2021

Kurssimaksu

105€