Avoin yliopisto-opetusOikeustiede

Johdatus oikeustieteeseen (5 op)

Tämä kurssi on päättynyt

Johdatus oikeustieteeseen on oikeustieteen opiskeluun orientoiva opintojakso, joka on oltava suoritettuna ennen muille Avoimen yliopiston oikeustieteen opintojaksoille osallistumista. 

Laajuus (op)

5.0

Oppiaine

Oikeustiede

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Helsingin yliopisto – Oikeustieteellinen tiedekunta

Ajankohta ja paikka

Luennot 14.9.–13.10.2020 seuraavina päivinä klo 17.15–20.00:
ma 14.9. luento peruttu 
ma 21.9.
to 24.9. (korvaa 14.9. perutun luennon)
pe 25.9.
ma 5.10.
ti 6.10.
ma 12.10.
ti 13.10.

Huom.! Aikataulu muuttunut aiemmin ilmoitetusta (tiistain 15.9. sijaan opetusta perjantaina 25.9.)

Opetus järjestetään Tampereen yliopiston PinniB-rakennuksessa, os. Kanslerinrinne 1: luentosali 1097, paitsi pe 25.9. luentosali 1096.

Tavoitteet

Johdatus oikeustieteeseen –opintojakson tavoitteena on tarjota opiskelijalle perustietoja ja –taitoja oikeustieteen muun opiskelun tueksi ja taustaksi. Opintojaksolla tutustut keskeiseen oikeustieteen käsitteistöön ja luodaan yleiskuvaa oikeustieteen opiskeluun liittyvistä keskeisistä teemoista. Saat myös välineitä itsenäiseen tiedon hankintaan, tiedon syventämiseen ja taitojen harjoittamiseen.
 

Opintojakson suoritettuasi:

 • olet tutustunut oikeustieteeseen tieteenalana
 • osaat hahmottaa oikeudellisten normien ominaispiirteet
 • osaat hahmottaa modernin demokraattisen oikeusvaltion käsitteen
 • olet tutustunut perus- ja ihmisoikeuksiin
 • näet Suomen oikeusjärjestelmän osana kansainvälistä ja eurooppalaista viitekehystä
 • olet muodostanut yleiskuvan oikeudenaloista ja oikeudenalojen jaottelutavoista
 • olet perehtynyt oikeudenmukaisuuden ja juristin ammattietiikan keskeisiin piirteisiin
 • olet tutustunut tarkemmin joidenkin oikeudenalojen perusteisiin
 • osaat hahmottaa oikeudellisia teemoja julkisessa keskustelussa
 • olet tutustunut lainopillisen ajattelun ja argumentoinnin perusteisiin
 • olet perehtynyt oikeuslähteisiin ja harjoitellut omien kantojen oikeudellista perustelua sekä keskustelua oikeustieteellisestä teemasta ryhmässä
 • olet harjoitellut oikeustieteellisten aineiden opiskelussa tarvittavia taitoja kuten tieteellisen tekstin lukemista ja analyysia, oikeuslähteiden löytämistä ja käyttämistä sekä oikeudellisten ongelmien ratkaisemista
 • olet saanut yleiskuvan oikeustieteellisistä opinnoista Avoimessa yliopistossa ja Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa
 • tiedät, mistä voit hankkia lisätietoa opintojakson teemoista
 • voit jatkaa opintoja Avoimen yliopiston muilla opintojaksoilla

Sisältö

Opintojakson keskeiset teemat ovat:

1. Oikeudellinen ajattelu

2. Lainoppi ja oikeudenalat sekä yleiskuva oikeustieteen opinnoista

3. Oikeudenalat ja oikeudellisten ongelmien ratkaisu

Oppimateriaali

Kurssin verkko-oppimateriaali http://blogs.helsinki.fi/avoin-johdatusoik/, Moodle-ympäristössä olevat tallenteet sekä muu opettajan osoittama oheiskirjallisuus. Opintojakson Moodle-alue avautuu n. viikkoa ennen opintojakson alkua.

Suoritustapa

Ennakkotehtävä, luennot 24 oppituntia (à 45 min.), harjoitustehtävä, ryhmätehtävä ja tentti. Lisäksi luennoilla annettavia tehtäviä, jotka voivat edellyttää ennakkovalmistautumista. Itsenäisen työskentelyn määrä n. 110 tuntia.

Ennakkotehtävä on orientoiva tehtävä. Se annetaan opintojakson Moodle-alueella, jonne se myös palautetaan ennen opintojakson luentokurssin alkua. Ennakkotehtävää ei arvioida.

Arviointi

Kurssi arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Hyväksytty kurssisuoritus edellyttää kaikkien annettujen tehtävien tekemistä ja loppukuulustelun läpäisyä.

Kuulustelut

Luentotentti ma 19.10. klo 17-19
1. uusinta ti 10.11. klo 16.30-18.30
2. uusinta ke 13.1.2021 klo 18-20

Kuulusteluihin ilmoittaudutaan viimeistään viisi työpäivää ennen tenttiä lomakkeella.Tenttipaikan voi tarkistaa tenttikalenteristamme.

Vastaavuus

Johdatus oikeustieteeseen on Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan hyväksymä orientoiva opintojakso Avoimen yliopiston sekä muiden kuin oikeustieteen koulutusohjelmien perustutkinto-opiskelijoille. Se ei sisälly oikeusnotaarin tutkintoon eikä sitä hyväksytä oikeustieteellisen tiedekunnan väylähaussa.

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 165 €. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 115 €. Helsingin yliopiston yliopistomaksun 50 € opiskelija maksaa Avoimeen yliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä. Ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumisesta lähetetään sähköpostitse ennen opintojakson alkua. Opintomaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta ja rajatusta opinto-oikeudesta.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 165 euroa (Tampereen kesäyliopiston osuus 115 euroa ja Helsingin yliopiston yliopistomaksu 50 euroa).

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.
 

Tutustu myös Avoimen yliopiston verkkopalvelun Kehity oppijana -sivuihin.
 

Kurssista sanottua:
"Kurssi oli mielenkiintoinen ja joka tunnilla oppi uutta."
"Koulutus oli kattava. Kouluttaja erittäin asiantunteva. Ilmariipi luennoilla innostava ja osallistava. Haastavistakin aiheista tuli konkreettisia oivallisten esimerkkien kautta."
"Koulutus oli loistava. Voin suositella kyseistä kurssia kaikille. Kurssi antaa monipuoliset tiedot itsensä kehittämiseen."
"Tampereellakin voi aloittaa oikeustieteen opinnot avoimen yliopiston puolella ja suorittaa siellä yksittäisiä kursseja, jos myöhemmin mielii oikeustieteelliseen. Uskomattoman hieno mahdollisuus!"
"Opettajan esiintyminen kokonaisuudessaan ensiluokkaista. Suosittelen myös jatkoa ajatellen. Myös opettajan laatima opetusmateriaali on hyvää."

Lisätiedot

Marja Hoivala, puh 040 761 5952, marja.hoivala(at)tampereenkesayliopisto.fi

 

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Varatuomari, OTK, HM Tuomas Oksanen

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

21.9.2020 - 13.1.2021

Ilmoittautuminen alkaa

1.6.2020

Ilmoittautuminen päättyy

14.9.2020

Kurssimaksu

165€