Kehitä ammatillista osaamistasiSosiaali- ja terveysala

Ratkaisukeskeinen motivoiva haastattelu (3 op)

Tämä kurssi on päättynyt

Hinta ja ilmoittautuminen

Koulutuksen hinta on 610 €, joka maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä verkkomaksuna. Koulutukseen on rajattu osallistujamäärä. Opiskelijat otetaan koulutukseen ilmoittautumisejärjestyksessä.

Aikataulu

Koulutuksen aikataulu on muutunut, uusi aloituspäivä on 11.3.2021, muut koulutuspäivät ovat 14.4. ja 27.5. Koulutus sisältää kolme koulutuspäivää. Koulutus järjestetään etänä. Osallistuvilta edellytetään webkameran käyttöä.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu sosiaali, -terveys, - ja kasvatusalan ammattilaisille, jotka tekevät ihmissuhde, - ja vuorovaikutustyötä. Koulutus pohjautuu asiakaslähtöiseen, asiakkaiden oman elämän asiantuntijuutta arvostavaan ja myönteistä mielenterveyttä edistävään viitekehykseen, jonka tavoitteena on vahvistaa asiakkaiden omaa toimijuuden kokemusta, sekä pystyvyysuskoa ja toiveikkuutta. Tämän viitekehyksen mukaisesti asiakkaiden ongelmiin on löydettävissä ratkaisujen alkuja heidän omasta kokemuspohjastaan, josta kumpuavat vahvuudet ja voimavarat on mahdollista tunnistaa ja hyödyntää systemaattisen työskentelyn avulla.

Koulutuksen tavoite

Koulutuksen tavoitteena on oppia soveltamaan asiakaslähtöistä hoitofilosofiaa käytännön tasolla tapahtuvassa ihmissuhdetyössä ja erilaisissa vuorovaikutusinterventioissa. Tavoitteena on omaksua ratkaisukeskeisen haastatteluprosessin eri vaiheet osaksi motivoivaa haastattelua haastavissakin asiakastilanteissa. Tavoitteena on soveltaa myös modernin motivaatioteorioiden hyödyntämistä käytännön työkonteksteihin.

Koulutuksen sisältö

-Asiakaslähtöinen ja pragmatistinen hoitofilosofia
-Modernit motivaatioteoriat ja niiden sovellukset asiakastyöhön
-Ratkaisukeskeinen haastatteluprosessi motivoivan haastattelun perustana
-Ratkaisukeskeinen (käypähoitosuosituksiin perustuva) motivoiva haastattelu – vaiheittainen työtapa
-Voimavarojen ja vahvuuksien hyödyntäminen ongelmanratkaisussa

Koulutuksen motivoivan haastattelun menetelmä perustuu käypähoitosuosituksiin. 

Toteutus

Koulutus sisältää 3 lähipäivää, joista viimeinen toteutetaan työnohjauksellisena workshop-työskentelynä koulutuksessa saatujen käytännön harjoitusten pohjalta. Oppimismetodina on kokemuksellinen,- ja teoreettista taustaa soveltava työote. Koulutukseen osallistujilta toivotaan mahdollisuutta toteuttaa asiakastyötä ennen viimeistä koulutuspää. Koulutuksen hintaan sisältyy Ratkaisukeskeisen motivoivan haastattelun vaiheittaisen työtavan kysymyskortit, jotka ovat HedCo Oy:n kehittämä tuote. Koulutuksen oheislukemistona: De Jong, Peter & Kim, Insoo Berg: Ratkaisukeskeisen terapian oppikirja.

kouluttaja

Anita Hedman (FM), HedCo Oy


Opettaja

kouluttajapsykoterapeutti, kouluttajatyönohjaaja, työyhteisövalmentaja Anita Hedman

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

11.3.2021 - 27.5.2021

Ilmoittautuminen alkaa

14.6.2020

Ilmoittautuminen päättyy

8.3.2021

Kurssimaksu

610€