Kehitä ammatillista osaamistasiSosiaali- ja terveysala

Ratkaisukeskeinen motivoiva haastattelu (3 op)

Hinta ja ilmoittautuminen

Koulutuksen hinta on 610 €, joka maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä verkkomaksuna. Koulutukseen on rajattu osallistujamäärä. Opiskelijat otetaan koulutukseen ilmoittautumisejärjestyksessä.

Aikataulu

Koulutus sisältää kolme koulutuspäivää: 13.1.2021, 11.2.2021, 11.3.2021  klo 9-16. Koulutus pidetään Tampereen kesäyliopiston koulutustiloissa.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu sosiaali, -terveys, - ja kasvatusalan ammattilaisille, jotka tekevät ihmissuhde, - ja vuorovaikutustyötä. Koulutus pohjautuu asiakaslähtöiseen, asiakkaiden oman elämän asiantuntijuutta arvostavaan ja myönteistä mielenterveyttä edistävään viitekehykseen, jonka tavoitteena on vahvistaa asiakkaiden omaa toimijuuden kokemusta, sekä pystyvyysuskoa ja toiveikkuutta. Tämän viitekehyksen mukaisesti asiakkaiden ongelmiin on löydettävissä ratkaisujen alkuja heidän omasta kokemuspohjastaan, josta kumpuavat vahvuudet ja voimavarat on mahdollista tunnistaa ja hyödyntää systemaattisen työskentelyn avulla.

Koulutuksen tavoite

Koulutuksen tavoitteena on oppia soveltamaan asiakaslähtöistä hoitofilosofiaa käytännön tasolla tapahtuvassa ihmissuhdetyössä ja erilaisissa vuorovaikutusinterventioissa. Tavoitteena on omaksua ratkaisukeskeisen haastatteluprosessin eri vaiheet osaksi motivoivaa haastattelua haastavissakin asiakastilanteissa. Tavoitteena on soveltaa myös modernin motivaatioteorioiden hyödyntämistä käytännön työkonteksteihin.

Koulutuksen sisältö

-Asiakaslähtöinen ja pragmatistinen hoitofilosofia
-Modernit motivaatioteoriat ja niiden sovellukset asiakastyöhön
-Ratkaisukeskeinen haastatteluprosessi motivoivan haastattelun perustana
-Ratkaisukeskeinen (käypähoitosuosituksiin perustuva) motivoiva haastattelu – vaiheittainen työtapa
-Voimavarojen ja vahvuuksien hyödyntäminen ongelmanratkaisussa

Koulutuksen motivoivan haastattelun menetelmä perustuu käypähoitosuosituksiin. 

Toteutus

Koulutus sisältää 3 lähipäivää, joista viimeinen toteutetaan työnohjauksellisena workshop-työskentelynä koulutuksessa saatujen käytännön harjoitusten pohjalta. Oppimismetodina on kokemuksellinen,- ja teoreettista taustaa soveltava työote. Koulutukseen osallistujilta toivotaan mahdollisuutta toteuttaa asiakastyötä ennen viimeistä koulutuspää. Koulutuksen hintaan sisältyy Ratkaisukeskeisen motivoivan haastattelun vaiheittaisen työtavan kysymyskortit, jotka ovat HedCo Oy:n kehittämä tuote. Koulutuksen oheislukemistona: De Jong, Peter & Kim, Insoo Berg: Ratkaisukeskeisen terapian oppikirja.

kouluttaja

Anita Hedman (FM), HedCo Oy


Opettaja

kouluttajapsykoterapeutti, kouluttajatyönohjaaja, työyhteisövalmentaja Anita Hedman

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

13.1.2021 - 11.3.2021

Ilmoittautuminen alkaa

14.6.2020

Ilmoittautuminen päättyy

13.12.2020

Kurssimaksu

610€

Ilmoittaudu