Avoin yliopisto-opetusTietotekniikka

Tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot 23 op

Oppiaine 

Tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot 

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö 

Turun yliopisto - luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta 

Ilmoittautuminen ja hintatiedot 

Opintokokonaisuuden hinta on 180 €, joka maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon. Ohjeet Turun yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojen alkua. 

Aikataulu

Opintojaksokohtainen aikataulu: 

Tietojenkäsittelyn perusteet I 5 op 

31.8.-25.10.2020

Katso tarkempi aikataulu ylhäällä olevasta "Tietojenkäsittelyn perusteet I 5 op (TKO_2119)"-linkistä! 

Ohjelmoinnin perusteet 5 op 

26.10.-20.12.2020

Algoritmien ja ohjelmoinnin peruskurssin harjoitustyö 1op 

marras-joulukuu 2020 

Olio-ohjelmoinnin perusteet 5 op 

tammi-maaliskuu 2021 

Olio-ohjelmoinnin perusteiden harjoitustyö 2 op 

tammi-maaliskuu 2021 

Tietojenkäsittelyn perusteet II 5 op 

maalis-huhtikuu 2021 

Sisältö 

Tavoitteena on, että opintojen jälkeen opiskelija tuntee tietojenkäsittelyn eri osa-alueet, tieteenalan keskeiset asiat ja käsitteet, ymmärtää algoritmisen ongelmanratkaisun ja siihen liittyvät käsitteet, hallitsee olio-ohjelmoinnin periaatteet ja osaa kirjoittaa olio-ohjelmia sekä määritellä omia tietotyyppejä Java-kieltä käyttäen, ymmärtää tietokoneen toimintaperiaatteen lähtien loogisten piirien tasolta ja tuntee joitakin ns. tekoälyyn liittyviä keskeisiä strategioita. Ohjelmoinnin osuus opinnoissa on laaja. 

Suoritustapa 

Opiskelun pääpaino on itsenäisessä opiskelussa. Opiskelun tukena on ViLLE- verkko-oppimisympäristö tehtävineen ja materiaaleineen. Myös tenttiminen tapahtuu verkossa lukuun ottamatta Olio-ohjelmoinnin perusteet -jaksoa, joka tentitään valvotusti Tampereella. Opiskelua tuetaan myös Tampereen kesäyliopiston toteuttamilla tutoriaaleilla ja ryhmäkokoontumisilla (n. 20 kertaa). Tutoriaaleihin osallistutaan omilla läppäreillä. Tuutorin ohjaama ryhmä kokoontuu Tampereella iltaisin noin joka toinen viikko. Kokoontumiset voidaan tarvittaessa toteuttaa verkossa. Jokaiseen kurssiin/opintojaksoon kuuluu 5 h luento lauantaisin verkossa (lähiluento Turussa). Arviointi 0-5. Opinto-oikeus on voimassa 1.8.2020 - 31.12.2021. 

Kohderyhmä 

Tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot on tarkoitettu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita tietojenkäsittelystä teorian ja käytännön näkökulmasta.

Opinnot avaavat ylioppilaille ja kolmivuotisen ammatillisen tutkinnon suorittaneille väylän Turun yliopiston tietojenkäsittelytieteiden FM-koulutusohjelmaan tai Tietotekniikan DI-koulutukseen ilman pääsykoetta. Väylien kiintiöt ovat suuret ja niiden kautta voi hakea joko perusopintojen perusteella tai tietyin edellytyksin ylioppilaat vähemmillä opintosuorituksilla. Valintaperusteet päätetään vuosittain ja ne päivitetään Opintopolku.fi-palveluun: https://opintopolku.fi

Lataa itsellesi seuraava Testimateriaali ja lue se ennen infotilaisuutta ja ennen kuin ilmoittaudut opintoihin. Testimateriaali sisältää opintokokonaisuuden lyhyen esittelyn. Materiaalin tärkein sisältö on Tietojenkäsittelyn perusteet I algoritmeja koskeva osuus. Materiaalin tarkoituksena on toimia itseohjaavana testinä ennen opintojen aloittamista. Sen perusteella jokainen voi arvioida ennen opintojen alkamista omaa kiinnostustaan opintokokonaisuuteen. Perusopinnot sisältävät paljon myös muunlaista asiaa ja testimateriaalin tarkoituksenakin on antaa kuva siitä, mitkä asiat koetaan opinnoissa useimmiten vaikeimpina (algoritmit). Jos testimateriaalin sisältö tuntuu käsittämättömältä, niin sinun tulee vakavasti pohtia sitä kannattaako sinun aloittaa opinnot. Testimateriaalista löydät materiaaliin liittyvät kysymykset ja vastaukset, joiden valossa voit mitata omaa osaamistasi. Älä kuitenkaan katso heti vastauksia, vaan yritä ratkaista tehtävät ensin itse.

Tallenne tietojenkäsittelytieteiden esittelytilaisuudesta (järjestetty zoomin kautta 27.8.2020 klo 17 - 18) on katsottavissa VillE-oppimisympäristössä (tunnukset kirjautumiseen saa ilmoittautumisen jälkeen).

Esittelytilaisuuden ohjelma:
- Kenelle opinnot soveltuvat?
- Opintojen tavoitteet ja sisältö
- Opintojen vastaavuus yliopistolla
- Avoimen yliopiston väylämahdollisuudet
- Opiskelukäytännöt
- Opiskelun ohjaus

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintokokonaisuuden normaalihinta on 180 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Lisätiedot 

Koulutuskoordinaattori Leena Leiniö-Rönkkö p. (03) 2238 433, 040 015 2888

Koulutuskoordinaattori Marja Hoivala p. (03) 2238 433, 040 761 5952 


Opettaja

Iris Leinonen

Opintopisteet

23

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

31.8.2020 - 31.12.2021

Ilmoittautuminen alkaa

29.6.2020

Ilmoittautuminen päättyy

2.9.2020

Kurssimaksu

180€