Avoin yliopisto-opetus

Tietojenkäsittelyn perusteet I 5 op (TKO_2119)

Tämä kurssi on päättynyt

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen

Tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot 23 op

Oppiaine 

Tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot 

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö 

Turun yliopisto - luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta 

Ilmoittautuminen ja hintatiedot 

Opintojakson hinta on 60 €, joka maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon. Ohjeet Turun yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojen alkua. 

Aikataulu 

31.8.-25.10.2020

Opetus toteutetaan pääasiassa verkossa, joten kurssin luennot videoidaan. Ensimmäisen kurssin luentotallenteilla esiintyy yliopisto-opettaja Erno Lokkila. Luennot pidetään Turussa tiistaisin klo 12-14. Luento videoidaan ja linkki videoon tulee opintojen ViLLE-alueelle.

Kurssi on aikataulutettu siten, että VillE-alueelle tulee joka viikko uusia tehtäviä ja ne pitäisi ehtiä tekemään viikon aikana (pyydä erikseen joustoa, jos tulee esteitä). Viikon materiaali ja tehtävät julkaistaan VillE:ssä tiistaisin ja niitä on mahdollista tehdä aina seuraavan viikon perjantaihin asti. Tutustu viikon opetusmateriaaliin aina ennen tutoriaalia. Vetämiensä etätutoriaalien alussa Vilho Kivihalme pitää lyhyen kertauksen viikon aiheesta ja näyttää tehtäväesimerkkejä. Iris Leinosen vetämissä lähitutoriaaleissa voit vielä kerrata/kysyä lisätietoja viikon tehtävistä. Lähitutoriaaliin otetaan oma ladattu läppäri mukaan.

Tutoriaalien ajankohdat (zoom/lähiopetus):


1. Tehtäväviikko (tehtävät VillE:ssä ke 9.9.2020)

Torstai 10.9.2020 klo 17-19 Etätutoriaali, osallistu itsenäisesti zoomin kautta, Turun yliopisto, Vilho Kivihalme (pääset mukaan VillE:ssä olevan linkin kautta)

Tiistai 15.9.2020 klo 17-19 Lähitutoriaali, Tampereen yliopiston Pinni B-rakennuksen luentosali 4113 (4. kerros), Kanslerinrinne 1 (sisäänkäynti kartan kohdassa 3., kartta), Iris Leinonen


2. Tehtäväviikko (tehtävät VillE:ssä ti 15.9.2020)

Torstai 17.9.2020 klo 17-19, Etätutoriaali, osallistu itsenäisesti zoomin kautta, Turun yliopisto, Vilho Kivihalme

Tiistai 22.9.2020 klo 17-19, Lähitutoriaali, Tampereen yliopiston Pinni B-rakennuksen luentosali 4113 (4. kerros), Iris Leinonen


3. Tehtäväviikko (tehtävät VillE:ssä ti 22.9.2020)

Torstai 24.9.2020 klo 17-19, Etätutoriaali, osallistu itsenäisesti zoomin kautta, Turun yliopisto, Vilho Kivihalme

Tiistai 29.9.2020 klo 17-19, Lähitutoriaali, Tampereen yliopiston Pinni B-rakennuksen luentosali 4113 (4. kerros), Iris Leinonen


4. Tehtäväviikko (tehtävät VillE:ssä ti 29.9.2020)

Torstai 1.10.2020 klo 17-19, Etätutoriaali, osallistu itsenäisesti zoomin kautta, Turun yliopisto, Vilho Kivihalme

Tiistai 6.10.2020 klo 17-19, Lähitutoriaali, Tampereen yliopiston Pinni B-rakennuksen luentosali 4113 (4. kerros), Iris Leinonen


5. Tehtäväviikko (tehtävät VillE:ssä ti 6.10.2020)

Torstai 8.10.2020 klo 17-19, Etätutoriaali, osallistu itsenäisesti zoomin kautta, Turun yliopisto, Vilho Kivihalme

Lauantai 10.10.2020 klo 10-15 Verkkoluento (luento-osuus on kuunneltavissa myös jälkikäteen). Linkki luentoihin tulee opintojen VillE-oppimisympäristöön.

Tiistai 13.10.2020 klo 17-19 Extratutoriaali Zoomissa Iris Leinonen


6. Tehtäväviikko (tehtävät VillE:ssä ti 13.10.2020)

Torstai 15.10.2020 klo 17-19, Etätutoriaali, osallistu itsenäisesti zoomin kautta, Turun yliopisto, Vilho Kivihalme

Maanantai 19.10.2020 klo 18-20 Tutoriaali Zoomissa Iris Leinonen


7. Sähköinen tentti, ilmoittaudu VillE:ssä! (vaihtoehtoiset tenttimahdollisuudet: ti 20.10. klo 17-20 ja to 22.10. klo 17-20)


Huomaa, että aikataulut ja muut käytännön asiat voivat muuttua koronatilanteen mukaan. Ajankohtaiset tiedotteet tulevat sähköpostiin ViLLE-rekisteröitymisen jälkeen.

Etä- ja lähitutoriaaleihin osallistuminen ei ole pakollista. Kannattaa kuitenkin osallistua etä- ja lähitutoriaaleihin, sillä se edistää oppimista, tehtävät tulee suoritettua ajallaan ja mahdollisuudet päästä tentistä läpi kasvavat!

Sisältö 

Kurssilla esitellään tietojenkäsittelytieteen perustavaa ja keskeistä käsitteistöä. Lisäksi tutustutaan tietokoneen rakenteeseen ja toimintaan. 

Osaamistavoitteet

Kurssin jälkeen opiskelija tuntee pääpiirteissään informaatioteknologian osa-alueet ja keskeisimmät käsitteet sekä tietokonelaitteiston osat ja toimintaperiaatteen. Opiskelija ymmärtää algoritmisen ajattelun ja pystyy seuraamaan alaa koskevaa uutisointia.

Suoritustapa 

Luennot (verkossa), viikoittaiset ViLLE-tutoriaalitehtävät, itsenäinen työskentely, sähköinen tentti

Opiskelun pääpaino on itsenäisessä opiskelussa. Opiskelun tukena on ViLLE- verkko-oppimisympäristö tehtävineen ja materiaaleineen. Lisäksi käytössä on Moodle-oppimisympäristö https://moodle.utu.fi/mod/forum/view.php?id=965746 

Osallistujille lähetetään sähköpostilla ohjeet tietojärjestelmiin kirjautumisesta ennen opintojen alkua. Opiskelua tuetaan myös Tampereen kesäyliopiston toteuttamilla tutoriaaleilla ja ryhmäkokoontumisilla. Kokoontumiset voidaan tarvittaessa toteuttaa verkossa. Osallistuminen opetukseen suomeksi. Arviointi 0-5.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 60 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Lisätiedot 

Koulutuskoordinaattori Leena Leiniö-Rönkkö p. (03) 2238 433, 040 015 2888

Koulutuskoordinaattori Marja Hoivala p. (03) 2238 433, 040 761 5952 Opettaja

Iris Leinonen

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

31.8.2020 - 25.10.2020

Ilmoittautuminen alkaa

17.8.2020

Ilmoittautuminen päättyy

2.9.2020

Kurssimaksu

60€