Avoin yliopisto-opetus

Ohjelmoinnin perusteet 5 op (TKO_2110)

Tämä kurssi on päättynyt

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen

Tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot 23 op

Oppiaine 

Tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot 

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö 

Turun yliopisto - luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta 

Ilmoittautuminen ja hintatiedot 

Opintojakson hinta on 60 €, joka maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon. Ohjeet Turun yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojen alkua. 

Esitiedot

Tietojenkäsittelyn perusteet I 5 op (TKO_2119) pitää olla suoritettuna ennen kuin opintojaksolle voi osallistua.

Aikataulu

26.10.-20.12.2020

Turun avoimen yliopiston verkkoluennot tiistaisin klo 12-14. Ensimmäinen luento ti 27.10.2020. Luennot pitää Vilho Kivihalme.

Turun avoimen yliopiston tutoriaalit Zoomissa torstaisin 29.10.-17.12.2020, opettaja Vilho Kivihalme.

Tampereen kesäyliopiston tutoriaalit Zoomissa tiistaisin 3.11.-15.12.2020, tuutori Iris Leinonen.

Turun avoimen yliopiston Zoom-luento la 12.12.2020.

Sähköinen tentti. Ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Viikon materiaali ja tehtävät julkaistaan VillE:ssä tiistaisin ja niitä on mahdollista tehdä aina seuraavan viikon perjantaihin asti. VillE-järjestelmästä näet viimeisimmät tiedot!

Sisältö 

Oppimisen apuvälineenä ja esimerkkiohjelmointikielenä kurssilla on Python. Kurssilla käsiteltäviä aiheita ovat muun muassa ohjelmien kirjoittaminen editorilla, hyvä ohjelmointitapa, muuttujat, viittaukset, peruskontrollirakenteet, perustietorakenteet, syöttö ja tulostus, algoritminen ongelmanratkaisu, modulaarisuus, metodit. Opiskelijalta edellytetään teorian opiskelun lisäksi kurssin alusta asti jatkuvaa, itsenäistä käytännön harjoittelua.

Osaamistavoitteet

Kurssilla tutustutaan ohjelmointikielten peruskäsitteisiin ja rakenteisiin, opetellaan ohjelmoinnissa tarvittavaa algoritmista ajattelua sekä hankitaan editorin kanssa työskentelyyn riittävä käytännön ohjelmointitaito. Keskeisin tavoite on oppia laatimaan pieniä, toimivia, 1-3 aliohjelman laajuisia sovelluksia, jotka perustuvat peräkkäisyyteen, valintaan ja toistoon.

Suoritustapa 

Luennot (verkossa), ViLLE-tehtävät, tutoriaalit, demonstraatiot, tentti.

Opiskelun pääpaino on itsenäisessä opiskelussa. Opiskelun tukena on ViLLE- verkko-oppimisympäristö tehtävineen ja materiaaleineen. Opiskelua tuetaan myös Tampereen kesäyliopiston toteuttamilla tutoriaaleilla ja ryhmäkokoontumisilla. Tuutorin ohjaama ryhmä kokoontuu iltaisin noin joka toinen viikko. Kokoontumiset voidaan tarvittaessa toteuttaa verkossa. Arviointi 0-5.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 60 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Lisätiedot 

Koulutuskoordinaattori Leena Leiniö-Rönkkö p. (03) 2238 433, 040 015 2888

Koulutuskoordinaattori Marja Hoivala p. (03) 2238 433, 040 761 5952 


 

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Iris Leinonen

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

26.10.2020 - 20.12.2020

Ilmoittautuminen alkaa

30.8.2020

Ilmoittautuminen päättyy

12.10.2020

Kurssimaksu

60€