Avoin yliopisto-opetus

Olio-ohjelmoinnin perusteet 5 op (TKO_2005)

Tälle kurssille ei voi ilmoittautua netin kautta

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen

Tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot 23 op

Oppiaine 

Tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot 

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö 

Turun yliopisto - luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta  

Ilmoittautuminen ja hintatiedot 

Ilmoittautumisen voi tehdä vain kahteen ensimmäiseen opintojaksoon tai opintokokonaisuuteen 23 op. Opintokokonaisuuden hinta on 180 €, joka maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon. Ohjeet Turun yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojen alkua. 

Aikataulu

  • Luennot maanantaisin klo 16. Ensimmäinen luento ma 11.1.2021.

  • Vilho Kivihalmeen tutoriaalit verkossa: torstaisin 14.1. - 25.2.2021 klo 17-19.
  • Lähipäivä: lauantaina 27.2.2021

Iris Leinosen tutoriaalit verkossa: tiistaisin 19.1.- 23.2.2021 klo 17-19.

Tentti lähitenttinä Tampereella: to 4.3.2021 klo 17-20 tai la 6.3.2021 klo 12-15 (kellonaika voi muuttua). Tästä tulossa vielä tarkempaa tietoa lähempänä!

Sisältö 

Kurssin keskeisin sisältö on omien luokkien määritteleminen. Kurssilla opetetaan johdannonomaisesti perintä, siihen liittyvät käsitteet ja konstruktiot, poikkeukset ja geneerisyys. Myös valmiiden tietorakenteiden ja muiden kirjastoluokkien käyttöä harjoitellaan. Yksinkertaisten sovellusten tekemistä ja tekstitiedostojen käyttöä käsitellään lyhyesti. Kurssi edellyttää opiskelijalta jatkuvaa itsenäistä ohjelmien kirjoittamista, kääntämistä ja testaamista.

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on oppia määrittelemään omia luokkia ja tekemään yksinkertaisia olio-ohjelmia. Esimerkkikielenä on Java. Kurssin jälkeen opiskelija tuntee kaikki keskeiset olio-ohjelmointikielten käsitteet merkityksineen, ja osaa käyttää Javan olioihin liittyviä ominaisuuksia ja mekanismeja osana kirjoittamiaan ohjelmia.

Suoritustapa 

Luennot (verkossa) + tutoriaalit (pakollinen läsnäolo verkossa) + Demonstraatiot, ViLLE-tehtävät, tentti ja itsenäinen työskentely.
Olio-ohjelmoinnin perusteet -jakson tentti tentitään valvotusti Tampereella.

Opiskelun pääpaino on itsenäisessä opiskelussa. Opiskelun tukena on ViLLE- verkko-oppimisympäristö tehtävineen ja materiaaleineen. Opiskelua tuetaan myös Tampereen kesäyliopiston toteuttamilla tutoriaaleilla ja ryhmäkokoontumisilla. Tuutorin ohjaama ryhmä kokoontuu iltaisin noin joka toinen viikko. Kokoontumiset voidaan tarvittaessa toteuttaa verkossa. Arviointi 0-5.

Lisätiedot 

Koulutuskoordinaattori Leena Leiniö-Rönkkö p. (03) 2238 433, 040 015 2888

Koulutuskoordinaattori Marja Hoivala p. (03) 2238 433, 040 761 5952 


 


Opettaja

Iris Leinonen

Ilmoittautumisen tilanne

Tälle kurssille ei voi ilmoittautua netin kautta

Kurssin ajankohta

1.1.2021 - 31.3.2021

Kurssimaksu

0€