Kehitä ammatillista osaamistasiSosiaali- ja terveysala

Voimavarakeskeinen traumatyöskentely

Tämä kurssi on päättynyt

Hinta ja ilmoittautuminen

Koulutuksen hinta on 420 €, joka maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä verkkomaksuna. Koulutukseen on rajattu osallistujamäärä. Opiskelijat otetaan koulutukseen ilmoittautumisejärjestyksessä.

Aikataulu

Koulutus pidetään torstai-perjantai 25.-26.3.2021  klo 9-16. Koulutus etänä Zoomilla Koronavirusepidemiatilanteesta  johtuen.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu ihmissuhdetyötätekeville sosiaali,- terveys,- ja kasvatusalan ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään asiakkaita, jotka haluavat käsitellä tai jakaa vaikeita elämänkokemuksia tai jopa traumoja. Voimavarakeskeinen traumatyöskentely painottuu nimensä mukaisesti asiakkaan voimavaroihin ja olemassaoleviin selviytymiskeinoihin ja vahvistaa näin ollen resilienssin kokemusta. Voimavarakeskeinen lähestymistapa traumoihin on vakauttavaa ja pystyvyysuskoa vahvistavaa ja siten myös turvallisuuden tunteen vahvistamista vaikeissa elämäntilanteissa. Koulutus tarjoaa konkreettisia työvälineitä asiakastyöhön eri ammattiryhmissä.

Koulutuksen tavoite

Tavoitteena on oppia soveltamaan voimavarakeskeistä ja ratkaisukeskeistä terapeuttista työotetta vaikeiden elämänkokemusten työstämiseen erilaisissa asiakaskonteksteissa. Tavoitteena on myös oppia soveltamaan ratkaisukeskeistä vaiheittaista työskentelytapaa traumaattisten elämänkokemusten työstämiseen. Koulutuksessa jaetaan vaihetyöskentelyn malliin pohjautuva kysymyskorttisarja.


Koulutuksen sisältö

-Traumateoria polyvagaalisesta viitekehyksestä käsin
-Traumakokemusten vaikutukset hermostolliseen mekanismiin
-Vakauttava voimavarakeskeinen työskentely
-Kehollisen turvallisuuden tunteen merkitys traumatyöskentelyssä
-Ratkaisukeskeinen dufusing ja debriefing
-Traumaattisen elämänkokemuksen työstäminen - voimavarakeskeinen ja ratkaisukeskeinen vaiheittainen työskentelytapa
 

kouluttaja

Anita Hedman (FM), HedCo Oy


Opettaja

kouluttajapsykoterapeutti, kouluttajatyönohjaaja, työyhteisövalmentaja Anita Hedman

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

25.3.2021 - 26.3.2021

Ilmoittautuminen alkaa

9.6.2019

Ilmoittautuminen päättyy

11.3.2021

Kurssimaksu

420€