Avoin yliopisto-opetusErityispedagogiikka

Erityispedagogiikan perusteet ERIP101

Tämä kurssi on päättynyt

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen

Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op

Vastaava yliopisto - tiedekunta/yksikkö

Jyväskylän yliopisto - Kasvatustieteiden tiedekunta

Aikataulu ja paikka

Ryhmänohjaus:

 • ma 14.9. klo 16.30–20.00
 • to 1.10. klo 17.00–19.30
 • ma 2.11. klo 17.00–19.30

Tampereen kesäyliopiston koulutustiloissa (ilmoitetaan osallistujille sähköpostitse).

Tavoitteet

Opintojaksot suoritettuaan opiskelija osaa

 • esittää erityispedagogiikan historialliset ja teoreettiset kehityslinjat
 • määrittää erityispedagogiikan alan keskeisiä käsitteitä ja lähitieteitä
 • eritellä erityispedagogiikan alaan vaikuttavia kansainvälisiä ja kansallisia suuntauksia
 • kuvata erityispedagogiikan tutkimustoiminnan painotukset
 • hyödyntää erityispedagogiikan alan tiedonlähteitä

Sisältö

 • erityispedagogiikan teoriaperusta ja lähitieteet
 • erityispedagogiikan ja erityisopetuksen historia
 • erityispedagogiikan alan suuntaukset
 • erityispedagogiikan tutkimussuuntaukset

Oppimateriaali

 1. Kivirauma, J. (toim.) 2008. Muuttuvat marginaalit. Näkökulmia vammaistutkimukseen. Kehitysvammaliitto. Saatavilla e-kirjana. Tentitään artikkelit: Salmi, Huuskonen ja Teittinen.
 2. Moberg, S., Hautamäki, J., Kivirauma, J., Lahtinen, U., Savolainen, H., Vehmas, S., 2015 Erityispedagogiikan perusteet. Helsinki. WSOY oppimateriaalit. Saatavilla e-kirjana. Tentitään kokonaan.

Kuulustelut

Tenttipäivät: 

 • Ilmoitetaan myöhemmin.

Muistathan ilmoittauttua tentteihin viimeistään 10 vrk:tta ennen tenttiä kesäyliopiston sivuilta löytyvällä tenttilomakkeella. Tarkista samalla tenttipaikka tenttikalenterista.

 

Vaihtoehtona etätentti Kopassa, päivämäärä ilmoitetaan myöhemmin. Ilmoittautumiset etätenttiin viimeistään viikkoa ennen tenttiä Korpissa.

 

Arviointi asteikolla 1-5

Suoritustapa

Jyväskylän avoimen yliopiston järjestämät tallenneluennot  + tentti luennoista ja kirjallisuudesta. Ryhmäohjausta 10 tuntia.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 125 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Lisätiedot

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Hanna Virhiä-Särkäs ja Hanna Lehikoinen

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

14.9.2020 - 2.11.2020

Ilmoittautuminen alkaa

14.6.2020

Ilmoittautuminen päättyy

1.9.2020

Kurssimaksu

125€