KieletRuotsi

Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä - KKRUYHT, kurssi 5

Tämä kurssi on päättynyt

Laajuus (op)

4.0

Oppiaine

Ruotsi

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Tampereen yliopisto - Kielikeskus

Ajankohta

4.8.–10.9.2020 seuraavasti:

4.8. ti klo 16.30–19.45
5.8. ke klo 16.30–19.45 itsenäinen työskentely
6.8. to klo 16.30–19.45
11.8.–1.9. tiistaisin ja torstaisin klo 16.30–19.45
3.9. to klo 16.30–19.45 itsenäinen työskentely

8.9. ti klo 16.30–19.30 suullinen tentti
10.9. to klo 16.30–19.30 kirjallinen tentti

Verkkokurssi. Opetuksessa käytetään Zoom-järjestelmää. Opiskelijalla tulee olla hyvä nettiyhteys ja mikrofoni, myös kamera on toiveena. Kuulustelussa kamera on pakollinen.

Lähtötaso

Kielitaito tasolla A2–B1 eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla. Ennen kurssille ilmoittautumista kannattaa tehdä lähtötasotesti (Helsingin yliopiston sivu): https://www.avoin.helsinki.fi/oppimateriaalit/ruotsi/ruotsi_ohje.asp. Vaadittavan lähtötason saavuttamiseksi suositellaan itseopiskelua tai valmennuskurssia.

Edeltävät opinnot

Ennen ruotsin kielen kirjallisen ja suullisen viestinnän kurssille osallistumista tulee olla suoritettuina jonkin oppiaineen perusopinnot 25 op.

Yleiskuvaus

Opintojakso perustuu asetukseen yliopistojen tutkinnoista (794/2004). Tutkinnoissa vaadittava kielitaito määritellään oman alan kannalta tarpeelliseksi kielitaidoksi. Korkeakoulututkintoon sisältyvänä opintojakso vastaa samalla valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa vaadittavaa kielitaitoa (kts. julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annettu laki 424/2003 sekä suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa annettu asetus 481/2003).

Opintojakso koostuu kirjallisesta viestinnästä (2 op) ja suullisesta viestinnästä (2 op).

Opintojakso vastaa kaikkien Tampereen yliopiston kandidaatin tutkintojen ruotsin kielen kirjallisen ja suullisen viestinnän opintojaksoa (4 op).

Tavoitteet

Taitotaso B1-B2 eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla

Tavoitteena on, että opiskelija osaa viestiä asiantuntijana suullisissa ja kirjallisissa viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa ottaen huomioon tilanteen tavoitteen, osapuolet ja sisällön.

Ruotsin kielen kirjallisen ja suullisen viestinnän opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • - kertoa opiskelustaan ja omasta alastaan
  • - kuvata ja selittää oman alansa ilmiöitä sekä määritellä käsitteitä
  • - ilmaista ja perustella mielipiteitään ja käsityksiään omaan alaansa liittyvistä kysymyksistä

Sisältö

Saavuttaakseen osaamistavoitteet opiskelija

  • - harjoittelee viestintää ja vuorovaikutusta erilaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa
  • - valitsee ja käyttää relevantteja tietolähteitä, referoi niitä ja viittaa niihin ja hankkii samalla tarvittavaa sanastoa ja fraseologiaa
  • - arvioi kriteerien perusteella omaa ja toisten viestintä- ja kielitaitoa ja antaa rakentavaa palautetta siitä

Suoritustapa      

Ohjattua opetusta verkossa 52 oppituntia (à 45 min.), itsenäistä työskentelyä vähintään 56 tuntia. Opiskelijan keskimääräinen työmäärä 108 tuntia. 

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen, harjoitustöiden tekemistä sekä kirjallisen ja suullisen tentin hyväksyttyä suorittamista. Osaamistavoitteiden saavuttamiseksi opiskelijan on suositeltavaa osallistua opetukseen säännöllisesti.

Arviointi ja arviointiperusteet

Ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito arvioidaan erillisillä arvosanoilla arviointiasteikolla hylätty - tyydyttävät tiedot tai hyvät tiedot. Arvosana tyydyttävät tiedot vastaa eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa B1 ja arvosana hyvät tiedot taitotasoa B2. Arviointikriteerit; ks. taitotasokuvaukset teoksessa Elsinen R. & T. Juurakko-Paavola 2006: Korkeakouluopiskelijoiden ruotsin kielen taidon arviointi. HAMK, Hämeenlinna, s. 97-98.

Kuulustelut

Suullinen tentti 8.9. klo 16.30–19.30
Kirjallinen tentti 10.9. klo 16.30–19.30 

Uusintojen ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin.

Uusintatentteihin ilmoittaudutaan viimeistään viisi työpäivää ennen tenttiä sähköisellä lomakkeella. Tenttipaikan näet tenttikalenteristamme.

Oppimateriaali

Verkkomateriaali. Opintojaksolla on käytössä verkko-oppimisympäristö Moodle.

Sanakirja sekä lukion tai vastaavan tason kielioppimateriaali.

Tampereen yliopiston opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos  opiskelet tutkinto-opiskelijana Tampereen yliopistossa, valitse  ilmoittautumislomakkeella vaihtoehto ”Hinta TAU:n tutkinto-opiskelijalle  0,00 €”. Anna opiskelijanumerosi ilmoittautumislomakkeen kohdassa  ”Lisätietoa järjestäjille”. Tarkistamme sen perusteella  opinto-oikeutesi.

Katso myös

Jos koet ruotsin kielen taitosi puutteelliseksi kirjallisen ja suullisen viestinnän kurssille, voit osallistua ennen tälle kurssille osallistumista Ruotsin kielen valmentavalle kurssille KKRUPRE2.Valmentavalle kurssille voi ilmoittautua 15.7. asti (itsenäinen työskentely verkossa), mutta ohjausta on saatavilla vain 30.6. asti. 

Lisätiedot

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

FM Sanni Kalliosaari

Opintopisteet

4

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

4.8.2020 - 10.9.2020

Ilmoittautuminen alkaa

29.6.2020

Ilmoittautuminen päättyy

3.8.2020

Kurssimaksu

155€