Avoin yliopisto-opetusDraamakasvatus

Draamakasvatuksen aineopinnot 35 op, 2021-2022

Tälle kurssille ei voi ilmoittautua netin kautta

Lisähaku on auki 12.1.2021 klo 15.00 - 19.1.2021 klo 15.00!

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Jyväskylän yliopisto – Kasvatustieteiden tiedekunta

Koulutuksen maksaminen

Kokonaisuuden hinta on 890 € ja se laskutetaan kahdessa erässä, syksyllä 2020 ja keväällä 2021. 

Aikataulu

Kevät 2021 - Syksy 2022

Opintojen kohderyhmä

Opintoihin voi hakeutua, jos on suorittanut perusopinnot (ilmaisukasvatus/draamapedagogiikka/draamakasvatus; puhe- ja ilmaisukasvatus; draaman ja teatterin opettaminen) hyvin tiedoin. 

Hakeminen

Päätös ryhmän toteutumisesta tehdään, kun mahd. varasijat on jaettu. 

Tavoitteet

Osaamistavoitteet: Opintokokonaisuuden jälkeen opiskelija osaa

 • hyödyntää draamaa yhteisöllisenä, vuorovaikutuksellisena ja kokemuksellisena taidemuotona
 • hyödyntää taiteellisen oppimisprosessin mahdollisuudet draamakasvatuksen eri genreissä
 • käsikirjoittaa, soveltaa, suunnitella ja toteuttaa erilaisia draamakasvatuksellisia kokonaisuuksia opetuksessaan ja ohjaustyössään
 • reflektoida käyttöteoriaansa opettaja-taiteilija-tutkijana ja toimia draamakasvatuksen asiantuntijana
 • käyttää draamakasvatuksen genrejä aktivoivina yhteiskunnallisina toimintamuotoina

Sisältö

Draamakasvatus on taidekasvatuksellinen ja kokemuksellinen oppiaine. Siinä opiskellaan ja tutkitaan draaman ja teatterin keinoja opetus- ja kasvatustyössä sekä draamaa taideaineena eri kasvatus- ja oppimisympäristöissä. Oppiaineena se rakentuu sosiokulttuuriseen ja yhteisölliseen oppimiseen ja korostaa taiteen osallistavaa ja tutkivaa roolia. Opettajuutta tarkastellaan eri ammattikuvia yhdistelevistä näkökulmista: opettaja-dramaturgi, opettaja-ohjaaja, opettaja-näyttelijä.

Aineopinnoissa (35 op) tavoitteena on draamaopettajalta (ilmaisutaidon opettajalta) vaadittavien opetettavan aineen opintojen suorittaminen (lukioasetus A 719/1984). Draamakasvatuksen aineopinnoissa syvennetään draaman ohjaamisen taitoja ja tietoja esittävän, osallistavan ja soveltavan draaman genreissä sekä opiskellaan draamaa eri oppiaineita integroivana tutkimusmetodina.

Aineopinnot alkavat helmikuussa 2021 ja ne on mitoitettu neljälle lukukaudelle. Opetus tapahtuu pääasiassa viikonloppuisin (pe klo 17-21 ja la klo 9-17).


Opintojen aikataulu

 • ODKA2310 Orientaatio 12.-13.2.2021 
 • ODKA2310 Draamaopettajuuden rakentuminen (verkkokurssi, maalis-huhtikuu 2021)
 • ODKA2310 Palaute ja arviointi draamakasvatuksessa (verkkokurssi, huhti-toukokuu 2021)
 • ODKA2340 Dramaturgia 12.-13.3.2021
 • ODKA2350 Improvisaation jatkokurssi 16.-17.4.2021  
 • ODKA2350 Tanssi-ilmaisu 21.-22.5.2021 

Loput aikataulusta tiedotetaan opintojen edetessä.


Edeltävät opinnot

Opintoihin voi hakeutua, jos on suorittanut perusopinnot (ilmaisukasvatus/draamapedagogiikka/draamakasvatus; puhe- ja ilmaisukasvatus; draaman ja teatterin opettaminen) hyvin tiedoin.

Suoritustapa

Osallistuminen lähiopetukseen ja verkkokursseille, oppimistehtävien tekeminen. Lähiopetukset järjestetään perjantai-iltaisin ja lauantaisin.

Lisätiedot

Lisätietoa draamakasvatuksen aineopinnoista koulutuskoordinaattori Jere Salolta, jere.salo[ät]tampereenkesayliopisto.fi (puh 0400 818 229).

 

Opintopisteet

35

Ilmoittautumisen tilanne

Tälle kurssille ei voi ilmoittautua netin kautta

Kurssin ajankohta

1.2.2021 - 31.12.2022

Kurssimaksu

890€