Avoin yliopisto-opetusDraamakasvatus

Draamakasvatuksen aineopinnot 35 op, 2020-2022

Tälle kurssille ei voi ilmoittautua netin kautta

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Jyväskylän yliopisto – Kasvatustieteiden tiedekunta

Koulutuksen maksaminen

Kokonaisuuden hinta on 890 € ja se laskutetaan kahdessa erässä, syksyllä 2020 ja keväällä 2021. 

Aikataulu

Syyskuu 2020 - Kevät 2022. Tarkemmat tiedot aikataulusta alempana.

Opintojen kohderyhmä

Opintoihin voi hakeutua, jos on suorittanut perusopinnot (ilmaisukasvatus/draamapedagogiikka/draamakasvatus; puhe- ja ilmaisukasvatus; draaman ja teatterin opettaminen) hyvin tiedoin. 

Hakeminen

Päätös ryhmän toteutumisesta tehdään, kun mahd. varasijat on jaettu. 

Tavoitteet

Osaamistavoitteet: Opintokokonaisuuden jälkeen opiskelija osaa

 • hyödyntää draamaa yhteisöllisenä, vuorovaikutuksellisena ja kokemuksellisena taidemuotona
 • hyödyntää taiteellisen oppimisprosessin mahdollisuudet draamakasvatuksen eri genreissä
 • käsikirjoittaa, soveltaa, suunnitella ja toteuttaa erilaisia draamakasvatuksellisia kokonaisuuksia opetuksessaan ja ohjaustyössään
 • reflektoida käyttöteoriaansa opettaja-taiteilija-tutkijana ja toimia draamakasvatuksen asiantuntijana
 • käyttää draamakasvatuksen genrejä aktivoivina yhteiskunnallisina toimintamuotoina

Sisältö

Draamakasvatus on taidekasvatuksellinen ja kokemuksellinen oppiaine. Siinä opiskellaan ja tutkitaan draaman ja teatterin keinoja opetus- ja kasvatustyössä sekä draamaa taideaineena eri kasvatus- ja oppimisympäristöissä. Oppiaineena se rakentuu sosiokulttuuriseen ja yhteisölliseen oppimiseen ja korostaa taiteen osallistavaa ja tutkivaa roolia. Opettajuutta tarkastellaan eri ammattikuvia yhdistelevistä näkökulmista: opettaja-dramaturgi, opettaja-ohjaaja, opettaja-näyttelijä.

Aineopinnoissa (35 op) tavoitteena on draamaopettajalta (ilmaisutaidon opettajalta) vaadittavien opetettavan aineen opintojen suorittaminen (lukioasetus A 719/1984). Draamakasvatuksen aineopinnoissa syvennetään draaman ohjaamisen taitoja ja tietoja esittävän, osallistavan ja soveltavan draaman genreissä sekä opiskellaan draamaa eri oppiaineita integroivana tutkimusmetodina.

Aineopinnot alkavat syyskuussa ja ne on mitoitettu neljälle lukukaudelle. Opetus tapahtuu pääasiassa viikonloppuisin (pe klo 17-21 ja la klo 9-17).

Opintoihin sisältyvät seuraavat lähiopetus -jaksot ja oppimistehtävät:

Draamaopettaja oman työnsä tutkijana
 • ODKA2110 Draamakasvatuksen oppimispotentiaali  (2 op), lähijakso ja oppimistehtävä
 • ODKA2120 Tutkiva, arvioiva ja reflektoiva draamaopettajuus (3 op), verkkokurssi, lähijakso ja oppimistehtävä
Draamakasvatuksen ja teatterin historia
 • ODKA2130 Draaman ja teatterin historia (3 op), lähijakso ja verkkokurssi
Dramaturgia II
 • ODKA2140 Dramaturgia (4 op), lähijakso ja oppimistehtävä
Esittävä draama II
 • ODKA2150 Improvisaatio ja kehollinen ilmaisu (3 op), 3 lähijaksoa
 • ODKA2160 Teatteri- ja elokuvailmaisu (2 op), 2 lähijaksoa
Soveltava draama II
 • ODKA2170 Prosessidraama, foorumiteatteri ja tarinateatteri (3 op), 3 lähijaksoa
 • ODKA2180 Työpajateatteri (TIE) (3 op), 2 lähijaksoa ja oppimistehtävä
Projektiopinnot
 • ODKA2190 Projekti 1  (2 op), oppimistehtävä
 • ODKA2200 Projekti 2  (4 op), oppimistehtävä
Draamakasvatuksen tutkimus
 • ODKA2210 Proseminaari (6 op), verkkokurssi
 

Aineopintojen aikataulu syksylle 2020 - (loput tiedotetaan opiskelijoille):

 
Syksy 2020
Orientaatio 25.-26.9.2020
Dramaturgia 23.-24.10.
Improvisaation jatkokurssi13.-14.11.
Tanssi-ilmaisu 27.-28.11. (alustava)

 
Kevät 2021 (alustava)
Teatteriteoreetikot
Ohjaajantyö
Prosessidraaman syventävä kurssi
Foorumiteatteri
 

Edeltävät opinnot

Opintoihin voi hakeutua, jos on suorittanut perusopinnot (ilmaisukasvatus/draamapedagogiikka/draamakasvatus; puhe- ja ilmaisukasvatus; draaman ja teatterin opettaminen) hyvin tiedoin.

Suoritustapa

Osallistuminen lähiopetukseen ja verkkokursseille, oppimistehtävien tekeminen. Lähiopetukset järjestetään perjantai-iltaisin ja lauantaisin.

Lisätiedot

Lisätietoa draamakasvatuksen aineopinnoista koulutuskoordinaattori Jere Salolta, jere.salo[ät]tampereenkesayliopisto.fi (puh 0400 818 229).

 

Opintopisteet

35

Ilmoittautumisen tilanne

Tälle kurssille ei voi ilmoittautua netin kautta

Kurssin ajankohta

25.9.2020 - 31.7.2022

Kurssimaksu

890€