Avoin yliopisto-opetusDraamakasvatus

Draamakasvatuksen perusopinnot 25 op

Tälle kurssille ei voi ilmoittautua netin kautta

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Jyväskylän yliopisto - Kasvatustieteiden tiedekunta
 

Lukaise täältä lv. 2018-2019 Draamakasvatuksen perusopintojen opiskelija Lotta Kaarlan opiskelijatarina!
https://www.avoin.jyu.fi/fi/opiskelu/opiskelijakokemuksia/draamakasvatus-lotta-kaarla-tampereen-kesayliopisto-draaman-opinnoissa-oma-mukavuusalue-laajentui

Koulutuksen maksaminen

Opintokokonaisuuden hinta 640 €, sis. Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston maksun 80 €. Koulutus laskutetaan kahdessa erässä, syksyllä 2020 ja alkuvuodesta 2021.

Koulutukseen hakeminen

Koulutukseen haku alkaa 1.7.2020 ja päättyy 16.8.2020.

Koulutukseen haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, joko sähköpostitse Jere Salolle: jere.salo[ät]tampereenkesayliopisto.fi tai postitse Tampereen kesäyliopisto, Yliopistonkatu 60 A, 33100 Tampere. Hakemus koulutukseen on sitova, hakemuksen voi perua maksutta 16.8.2020 mennessä. Tämän jälkeen tulleista perumisista tai opintojen keskeytyksistä perimme opintokokonaisuuden hinnan kokonaisuudessaan. 

 

Saapuneet hakemukset käsitellään hakuajan jälkeisellä viikolla ja koulutukseen hyväksytyille lähetetään tieto sähköpostitse. Opinnot voidaan perua, jos hakemuksia ei tule tarpeeksi. 

 

Hakemuksessa arvioit itseäsi alan opiskelijana. Vastaa hakemuksessasi seuraaviin kysymyksiin vapaamuotoisesti:

 • Miksi haluat opiskella draamakasvatusta ja mitä odotat opinnoilta?
 • Kuvaile motivaatiotasi ja soveltuvuuttasi draamakasvatuksen opiskeluun.
 • Arvioi akateemisia opiskelutaitojasi (mm. tiedonhaku, tieteellinen kirjoittaminen).
 • Miten arvioit pystyväsi suorittamaan opinnot annettujen aikataulujen puitteissa? Kerro sitoutumisestasi lähijaksojen opetukseen ja tehtävien suorittamiseen.
 • Mitä aikaisempia opintoja ja toimintaa sinulla on draamakasvatuksen alueelta? Liitä mukaan oikeaksi todistettu kooste (CV) liitetiedostona sähköisen hakemuksen yhteyteen. Koosteesi voivat oikeaksi todistaa kaksi sellaista henkilöä, jotka ovat nähneet alkuperäiset todistukset tai tuntevat muutoin työ- ja harrastehistoriasi. Liitä mukaan ko. henkilöiden nimet ja yhteystiedot (allekirjoituksia ei vaadita).

 

Valintakriteerit:
Valinta tapahtuu pistemäärän perusteella paremmuusjärjestyksessä kuitenkin siten, että osioista 1, 2 ja 3 on saatava yhteensä vähintään 4 pistettä.

Valitsematta jääneet hakijat asettuvat varasijoille paremmuusjärjestyksessä. Myös varasijalta valituksi tuleminen edellyttää vähintään em. 4 pistettä.

 1. Opiskelijan kuvaus soveltuvuudestaan draamakasvatuksen opintoihin arvioituna kirjallisen kuvauksen pohjalta (0-3 pistettä)
 2. Tavoitteet, motivaatio ja opintojen tarve (0-3 pistettä)
 3. Akateemiset valmiudet kirjallisten tehtävien suorittamiseen arvioituna hakemuksen kielellisen ilmaisun pohjalta (0–3 pistettä)
 4. Liitteillä osoitettu soveltuva työkokemus draaman/teatterin opetuksesta ja käytöstä tai draama/teatteriharrastuksesta viimeisen 10 vuoden aikana (0–3 pistettä)

Saman pistemäärän saaneet asetetaan paremmuusjärjestykseen seuraavasti:

 1. Soveltuvuus-osion pistemäärä.
 2. Tavoitteet, motivaatio ja opintojen tarve -osion pistemäärä.
 3. Akateemiset valmiudet kirjallisten tehtävien suorittamiseen arvioituna hakemuksen kielellisen ilmaisun pohjalta ‐osion pistemäärä.
 4. Soveltuva työ‐ ja harrastuskokemus ‐osion pistemäärä.
 5. Arvonta.

Huom! Opiskelijaksi ilmoittaudutaan vasta valintatuloksen tultua. Ilmoittautumisohjeet toimitetaan opintoihin valituille.

 

Opinto-oikeuden voimassaolo: Koulutukseen hyväksytyille myönnetään opinto-oikeus kahdelle lukukaudelle, päättyen 31.7.2021.  Opinnot tulee aloittaa syyskuussa 2020. Jos opinto-oikeuden päätyttyä suoritusmerkintöjä on 7 op tai vähemmän, voi opinnot suorittaa loppuun vain hakemalla ja saamalla uuden opinto-oikeuden.

 

Koulutuksen ajankohta (alustava)

Lähiopetukset aina pe klo 17-21 ja la 9-17 ellei erikseen muuta mainita.

Koulutuksen rakenne ja alun aikataulu.

Syyslukukausi:

ODKP1110 Draamakasvatuksen perusteet ja genreajattelu 2 op,  sisältää seuraavat osasuoritukset: 

 • Draamakasvatuksen perusteet 4.-5.9.2020 opettaja Jutta Laino-Tabell
 • Genreajattelu draamakasvatuksessa 18.-19.9.2020 opettaja Jutta Laino-Tabell

 ODKP1120 Draamakasvatuksen kartalle (3 op) (oppimistehtävä)

ODKP1150 Improvisaatio ja liike 3 op, sisältää seruraavat osasuoritukset

 • Improvisaatio (1 op) Lokakuu 2020 (tarkentuu)
 • Improvisaation perusteita (1 op) (oppimistehtävä)
 • Tanssi ja liikeimprovisaatio (1 op)   Marraskuu 2020 (tarkentuu)

ODKP1130 Dramaturgian perusteet ja näytelmäanalyysi 3 op, sisältää seuraavat osasuoritukset:

 • Dramaturgian perusteet  Lokakuu 2020 (Tarkentuu) + Näytelmä lauantai-iltana klo 19 eteenpäin
 • Näytelmäanalyysi (oppimistehtävä)

ODKP1140 dramatisointisuunnitelma (2 op) (oppimistehtävä)

Kevätlukukausi

ODKP1160 Näyttelijäntyö ja ohjaajantyö 2 op, sisältää seuraavat osasuoritukset: 

 • Näyttelijäntyö (lähiopetus)
 • Ohjaajantyö (lähiopetus)

ODKP1170 Prosessidraaman dramaturgia ja ohjaaminen 2 op, sisältää seuraavat osasuoritukset

 • Prosessidraaman dramaturgia (lähiopetus) 
 • Prosessidraaman ohjaaminen (lähiopetus)

ODKP1180  Prosessidraamasuunnitelma (3 op) (Oppimistehtävä)

ODKP1190 Draamaopettaja taiteilijana ja kasvattajana 5 op, sisältää seuraavat osasuoritukset:  

 • Draamaopettaja taiteilijana (lähiopetus) 
 • Draamakasvattajana erilaisissa oppimisympäristöissä  (oppimistehtävä)

 

Sisältö

Draamakasvatuksen perusopinnot sopivat kaikille, jotka ovat kiinnostuneita draamasta taidemuotona sekä draaman ja toiminnallisten työtapojen käyttämisestä kasvatus- ja opetustyössä. Opiskelu soveltuu esimerkiksi opettajille, ilmaisutaidon opettajille, teatterikerhojen vetäjille, lastentarhanopettajille, nuoriso-ohjaajille sekä niille, jotka ovat kiinnostuneita oman ilmaisunsa kehittämisestä.

 

Draamakasvatuksen perusopinnot käyvät opettajankoulutuslaitosten erikoistumisaineeksi. Opettajakoulutuksen saaneille draamakasvatuksen aineopintojen suorittaminen antaa pätevyyden toimia lukion ilmaisutaidon opettajana.

 

Draamakasvatus on kokemuksellinen ja elämyksellinen oppiaine. Siinä opiskellaan ja tutkitaan draaman ja teatterin keinoja opetus- ja kasvatustyössä sekä draamaa taideaineena eri kasvatus- ja oppimisympäristöissä. Oppiaineena se rakentuu sosiokulttuuriseen ja yhteisölliseen oppimiseen ja korostaa taiteen osallistavaa ja tutkivaa roolia. Opiskelun kannalta keskeisiä piirteitä ovat kokemuksellisuus, yhteisöllisyys ja tutkiva oppiminen. Teoria ja käytäntö integroituvat toiminnallisuuden ja pohtimisen avulla. Opettajuutta tarkastellaan eri ammattikuvia yhdistelevistä näkökulmista: opettaja-dramaturgi, opettaja-ohjaaja, opettaja-näyttelijä.

 

Draamakasvatuksen perusopinnoissa (25 op) tutustut sekä kokemuksellisesti että kirjallisuuden avulla draamakasvatuksen teoreettisiin perusteisiin ja lähtökohtiin. Pääset myös harjoittelemaan ja pohtimaan esittävän ja soveltavan draaman opettamista erilaisissa oppimisympäristöissä ja konteksteissa. Opintojen aikana rakennat omaa draamaopettajuuttasi teorian ja käytännön vuorovaikutuksessa.

 

Opiskelu muodostuu 15 tunnin mittaisista toiminnallisista lähijaksoista, jolloin perehdyt käytännön harjoituksin ja keskusteluin opiskeltavaan asiaan. Oppimistehtävillä syvennät lähijaksojen asioita. Läpi opiskeluprosessin arvioit omaa oppimistasi oppimispäiväkirjan avulla. Perusopintojen jälkeen sinulla on mahdollisuus hakea 35 opintopisteen laajuisiin aineopintoihin, jotka syventävät tietojasi ja taitojasi.

 

Suoritustapa

Opiskelutapoina ovat osallistuminen lähiopetukseen, 10 lähiopetusjaksoa (pakollinen), oppimistehtävät ja verkkokurssit.

 

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa Tampereen kesäyliopistosta koulutuskoordinaattori Jere Salolta, jere.salo[ät]tampeenkesayliopisto.fi, puh 0400 818 229.

Tiedot ilmoitettu ennakkotietona. Muutokset mahdollisia. 

Opintopisteet

25

Ilmoittautumisen tilanne

Tälle kurssille ei voi ilmoittautua netin kautta

Kurssin ajankohta

30.8.2020 - 31.7.2021

Kurssimaksu

640€