Avoin yliopisto-opetusViestintä

Kriisiviestintä ja -johtaminen (5 op)

Miten tulkita kriisitilannetta, jotta osaat toimia oikein ja tehokkaasti? Minkälaista johtamista ja viestintää vaaditaan uudessa sosiaalisen median ajassa ja digitaalisessa viestintäympäristössä?

Kriisiviestintätilanne sisältää aina yllätyksen. Some-kohu voi kohdistua järjestöön tai yritykseen ja uhata sen mainetta. Johtaja tai johtoryhmä voi kohdata tilanteen, jossa julkinen anteeksipyyntö on tarpeen. Lukuisissa ammateissa viestitään riskeistä, ja silloin tarvitaan riskiviestinnän osaamista. Kunnassa voi tapahtua onnettomuus, jossa suuri määrä ihmisiä joutuu vaaraan ja erilaisiin tiedontarpeisiin pitää vastata nopeasti ja tehokkaasti. Erilaiset poikkeukselliset tilanteet ovat nostaneet julkisten ja yksityisten organisaatioiden tarvetta valmistautua kriiseihin, harjoitella kriisiviestinnän ja -johtamisen taitoja sosiaalisen median ja digitaalisen viestinnän olosuhteissa. Poikkeuksellisissa tilanteissa kriisiviestinnän taidot ratkaisevat, miten hyvin onnistutaan palauttamaan organisaatiota kohtaan tunnettu luottamus.

Laajuus (op)

5.0

Oppiaine

Viestintä

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Helsingin yliopisto – Valtiotieteellinen tiedekunta

Ajankohta ja paikka

Ennakkotehtävä 25.1.–10.2.2021

Opetus perjantaina 12.2.2021 klo 16.30–19.45 ja lauantaina 13.2.2021 klo 9.30–15.00. Kurssi toteutetaan koronavirusepidemiasta johtuen verkossa. Opetuksessa  käytetään Moodle-verkko-oppimisympäristöä ja Zoom-kokousjärjestelmää. Opiskelijalla tulee olla hyvä nettiyhteys ja mikrofoni sekä mielellään kamera

Verkkotyöskentely Moodle-oppimisympäristössä 15.–28.2.2021 (viikot 7 ja 8) 

Tavoite

Opintojakson suoritettuasi tunnistat digitaalisen viestintäympäristön haasteita ja mahdollisuuksia, somen tuoman mediamaiseman muutoksen sekä niiden uudenlaiset haasteet organisaatioille. Tunnet organisaatioiden toimintaan kriisitilanteissa liittyvää tutkimusta ja pystyt erittelemään, kriisiviestintään ja -johtamiseen sekä yhteiskunnan varautumiseen liittyviä erityiskysymyksiä. Harjaannut myös analysoimaan ja tulkitsemaan erilaisten kriisien viestintää ja johtamista.

Sisältö

Kriisiviestintä ja -johtaminen -opintojaksolla tarkastellaan kriisiviestintää ja kriisijohtamista sosiaalisen median tuomaa muutosta korostaen. Talven 2021 koulutuksessa tutustumme myös uudenlaisiin kriiseihin kuten vihapuheen ja maalittamisen vaikutuksiin organisaation toiminnan jatkuvuuden kannalta, sekä reagointiin työntekijän mediavaikuttamisen (whistler blower) yhteydessä jne. Sisältöjä käsitellään erilaisista tutkimuksellisesta näkökulmista ja analyysitöiden avulla ratkaisukeskeisesti ja käytännönläheisesti.

Suoritustapa

Ennakkotehtävä + luennot 14 oppituntia à 45 min.  (sis. luentotallenteet 4 tuntia) + ryhmätyö + kotitentti, jossa  tentitään luennot, luentotallenteet ja kirjallisuus.

Ennakkotehtävä: 3 sivun essee. Moodle avautuu 25.1.2021., jolloin ennakkotehtävä  julkaistaan. Tehtävän palautus Moodleen 10.2. mennessä.

Ennakkotehtävän  aihe: Koronapandemia ja pelko covid-19 -taudin hallitsemattomasta  leviämisestä kevättalvesta 2020 alkaen oli testi terveydenhuollon ja  talouden kestävyydelle eri maissa. Ennakkotehtävässä käsitellään koronakriisin läpileikkaaman kriisiin viestintää ja johtamista tutkimuskirjallisuuden valossa. Kirjallisuus löytyy Moodle-alustalta Ennakkotehtävä-kohdasta. Huom. kurssin suorittaminen edellyttää ennakkotehtävän laatimista.

Arviointi asteikolla 0-5

Huom! Kurssin suorittaminen edellyttää sitoutumista yllä mainittuihin  aikatauluihin. Opetuksessa on läsnäolovelvollisuus. Kuitenkin enintään kahden tunnin poissaolon voi korvata esseellä ennalta sovitusta aiheesta. Lisäksi opiskelija perehtyy läpikäytyihin sisältöihin (esim.  luentoon ja tehtäviin) poissaolonsa ajalta.

Oppimateriaali

Hornmoen, H & Backholm K. (toim.) (2018) Social Media Use In Crisis and Risk Communication: Emergencies, Concerns and Awareness. Emerald. (saatavilla avoimesti verkossa)
Huhtala, H. & Hakala, S. (2009) Kriisi ja viestintä. Yhteiskunnallisten kriisien johtaminen julkisuudessa. Gaudeamus. (e-aineistona HY:n kirjastossa)
Schwarz, A. Seeger, M.W & C. Auer (toim.) (2016) The Handbook of International Crisis Communication Research. Wiley. (valikoiden 3-4 alalukua) (e-aineistona HY:n kirjastossa)
Sellnow, T. L. & Seeger, M. W. (2013) Theorizing crisis communication. Wiley-Blackwell. (e-aineistona HY:n kirjastossa)

sekä ajankohtaisia kriisiviestinnän ja -johtamisen tutkimuksen artikkeleita (ilmoitetaan myöhemmin).

Helsingin yliopiston kirjaston e-aineistoja pystyy käyttämään yliopiston käyttäjätunnuksilla, jotka opintojaksolle osallistuvat saavat rekisteröidyttyään opiskelijaksi. Ohjeet rekisteröitymiseen lähetetään ilmoittautuneille opintokirjeen mukana n. 1- 2 viikkoa ennen Moodle-alueen avautumista.

Kuulustelut

Kotitentti

1. tenttikerta: tehtävänanto avautuu Moodlessa pe 12.3. klo 09.00, palautus viimeistään su 14.3. klo 23:55
2. tenttikerta: tehtävänanto avautuu Moodlessa pe 23.4. klo 09.00, palautus viimeistään su 25.4. klo 23.55

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 215 €. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 165 €. Helsingin yliopiston yliopistomaksun 50 € opiskelija maksaa Avoimeen yliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä. Ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumisesta lähetetään sähköpostitse ennen opintojakson alkua. Opintomaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta ja rajatusta opinto-oikeudesta.
 

Kurssista sanottua:
"Erittäin hyvä koulutus ja asiantunteva opettaja."
"Kivasti järjestetty kurssi, koska toteutustavan takia suoritus onnistuu työelämässäkin oleville, mutta silti oli läsnäolo-opetusta, joka on tehokkainta."
"Erittäin hyvin kohdeyleisö huomioitu sisällössä. Kouluttaja tuntee kentän hyvin ja osasi kysymysten mukaan sopeuttaa sisältöä. Suosittelen kaikille johtajille!"
"Lähiopetusjaksot ovat äärimmäisen hyviä ja tärkeitä oppimisen kannalta."

Lisätiedot

Marja Hoivala, puh 040 761 5952, marja.hoivala(at)tampereenkesayliopisto.fi

 

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

VTT, KTM Maarit Pedak, viestinnän tutkija, konsultti ja kouluttaja Helsingin yliopistosta

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

25.1.2021 - 25.4.2021

Ilmoittautuminen alkaa

6.7.2020

Ilmoittautuminen päättyy

25.1.2021

Kurssimaksu

215€