KieletJapani

Japanin kielen syventävä kurssi II

Ajankohta

3.2.–21.4.2021 keskiviikkoisin klo 16.20–18.40

Ei opetusta 31.3. ja 7.4.

Opetuspaikka

Tampere (tarkka paikka ilmoitetaan myöhemmin)

Jos lähiopetusta ei keväällä 2021 voida järjestää, pyrimme siirtämään mahdollisimman monen opintojakson/kurssin verkko-opetukseksi.

Opettaja

Kumi Araki-Masonen

Kohderyhmä

Japanin kielen syventävä kurssi II on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat käyneet japanin kielen syventävän kurssin I (yhteensä noin 235–240 tuntia lähiopetusta) tai muuten hankkineet vastaavat taidot (hiraganat ja katakanat sekä noin 225 kanji-merkkiä, Genki II kappaleeseen 17 asti).

Tavoitteet

Tavoitetaitotaso A2–B1 (eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla)

Kurssin jälkeen opiskelija

  • - on kehittänyt suullista ja kirjallista viestintätaitoaan
  • - on harjaantunut toimimaan kommunikaatiotilanteissa vuorovaikutteisesti ja kulttuurieroja huomioiden sekä hallitsee mm. kohteliaisuusilmaisuja (kunnioittava), kohteliaan imperatiivin, kiittämisen ja katumuksen ilmaisemisen
  • - osaa noin 255 kanji-merkkiä

Sisältö

Kurssilla opiskellaan lisää kielioppia, esim. transitiivi- ja intransitiiviverbejä sekä konditionaali (-to). Laajennetaan myös ilmaisua ja sanastoa (mm. kylässä ja vieraana, yliopisto-opiskelijan elämä).

Suoritustapa

Kurssiin sisältyy 30 oppituntia (à 45 min.) lähiopetusta sekä lisäksi itsenäistä työskentelyä.

Kurssilla on käytössä sähköinen Moodle-oppimisympäristö.

Oppimateriaali

Genki II, 2. painos. ISBN: 978-4-7890-1443-4.

Kurssikirja ei sisälly kurssin hintaan.

Katso myös

Japanin kielen syventävän kurssin II jälkeen voit jatkaa japanin kielen opiskelua syksyllä kurssilla Japanin kielen syventävällä kurssi III.

Lisätiedot

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Kumi Araki-Masonen

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

3.2.2021 - 21.4.2021

Ilmoittautuminen alkaa

4.11.2020

Ilmoittautuminen päättyy

29.1.2021

Kurssimaksu

115€