KieletVenäjä

Venäjän kielen alkeiskurssi I

Laajuus

5 op

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Tampereen ammattikorkeakoulu - Kielet ja viestintä

Ajankohta

20.1.–5.5.2021 keskiviikkoisin klo 16.45–20.00 (ei opetusta koulujen talvilomaviikolla 3.3.)

Opetuspaikka

Kurssi toteutetaan osittain verkko-opetuksena: kurssille voi osallistua joko lähiopetuksessa paikan päällä tai samanaikaisesti Zoom-järjestelmän kautta verkossa. Opetuksessa käytetään lisäksi Moodle-oppimisympäristöä. Voit osallistua  kurssille mistä tahansa, vaikka Suomen ulkopuolelta. Tarvitset verkko-osallistumiseen hyvän internetyhteyden sekä mikrofonin. Kamera ei ole välttämätön. Sinun ei tarvitse hankkia mitään ohjelmia.

Lähiopetuksen paikka Tampereella ilmoitetaan osallistujille sähköpostitse. 

Opetus voidaan siirtää järjestettäväksi kokonaan verkon välityksellä, mikäli se on koronavirusepidemian vuoksi tarpeellista.

Kohderyhmä

Venäjän kielen alkeiskurssi I on tarkoitettu opiskelijoille, jotka eivät ole aiemmin opiskelleet venäjän kieltä tai joilla on siitä vain vähäiset peruskoulutiedot. Opetus alkaa aakkosista.

Tavoitteet

Taitotaso A1 (eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla)

Venäjän kielen alkeiskurssi I:n suoritettuaan opiskelija

- tunnistaa kyrilliset kirjaimet ja osaa tuottaa suuren osan niistä ja venäjän kielen äänteistä
- osaa kielen perusrakenteet
- ymmärtää selkeää ja yksinkertaista puhetta, joka liittyy omaan arkipäivän elämään (tutustuminen, esittäytyminen, perhe, ammatti, kahvilassa käynti ym.)
- pystyy esittämään yksinkertaisia kysymyksiä ja vastaamaan sellaisiin
- osaa lukea ja kirjoittaa yksinkertaisia lauseita
- ymmärtää ja osaa tuottaa kieltä työelämän yleisimmissä asiointitilanteissa
- osaa kertoa yrityksiin/työpaikkaan liittyvää pääinformaatiota
- tiedostaa venäläisen puhekulttuurin perustavat piirteet
- tuntee kielialueen kulttuurieroja ja vuorovaikutustapoja sekä pystyy ottamaan niitä huomioon omassa toiminnassaan

Sisältö

- ääntämis- ja intonaatioharjoituksia
- venäjän kieliopin ja kielen rakenteiden opiskelua ja harjoittelua
- kirjoitus- ja sanastoharjoituksia
- puhevalmiusharjoituksia venäjän kielen käytöstä
- Internet: venäläisiä linkkejä, joista löytää mm. kulttuuritietoutta ja maantuntemusta; myös linkkejä aikakausi- ja sanomalehtiin sekä sanakirjoihin

Kurssilla opiskellaan ja harjoitellaan työelämän yleisimpien asiointitilanteiden kieltä ja kielen perusrakenteita sekä tutustaan työelämän tapakulttuuriin. Keskustelemalla, kirjoittamalla ja tekemällä ryhmätöitä tavoitellaan kielitaitoa, jota voi käyttää sekä arkielämässä että työelämässä. Tärkeänä pidetään viestintätaitojen kehittämistä: sekä puhe- että kuuntelutaitoa ja vieraan kielen puhumisen jännityksestä irti pääsemistä. 

Suoritustapa

Kurssi sisältää 60 oppituntia (à 45 min.) opetusta ja vaatii lisäksi itsenäistä työskentelyä osaamistavoitteiden saavuttamiseksi. 5 opintopisteen laajuisen kurssin vaatima työmäärä on n. 135 tuntia (opetustunnit ja itsenäinen työskentely yhteensä). Kurssin suorittamisen edellytyksinä ovat säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen ja kirjallinen loppukoe. Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään n. 80 %:iin opetustunneista. Arviointi asteikolla 0-5.

Oppimateriaali

Marjatta Alestalo, Uudistettu Kafe Piter 1, Venäjää taitotasolle A1, Finnlectura (ISBN 978-951-1-33414-9)
Oppikirja ei sisälly kurssimaksuun.

Kurssilla on käytössä Moodle-verkko-oppimisympäristö.

Kuulustelut

Loppukoe viimeisellä opetuskerralla 5.5.2021
Uusintakokeen ajankohta ilmoitetaan myöhemmin. 

Uusintaan ilmoittaudutaan vähintään 5 työpäivää ennen tenttiä tentti-ilmoittautumislomakkeella. Tenttipaikan voit tarkistaa tenttikalenteristamme.

Vastaavuus

Kurssi vastaa Tampereen ammattikorkeakoulun opintojaksoa Venäjän kielen alkeet 3H00EM70 (5 op).

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 145 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Katso myös

Venäjän kielen alkeiskurssi I on tasoltaan vastaava kuin Tampereen yliopiston kielikeskuksen kurssi Venäjä I.

Alkeiskurssi I:n jälkeen voit jatkaa opiskelua kurssilla Venäjä II, joka järjestetään loppukesällä 2021 tai Venäjän kielen alkeiskurssi II:lla, joka järjestetään lukuvuonna 2021–2022. 

 

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

FM Valeria Seraya-Rautaneva

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

20.1.2021 - 5.5.2021

Ilmoittautuminen alkaa

17.11.2020

Ilmoittautuminen päättyy

19.1.2021

Kurssimaksu

145€