Kehitä ammatillista osaamistasiOpetus, kasvatus ja ohjaus

VOITTO 4.0

Tämä kurssi on päättynyt
Helsingissä 6.10.2020-15.4.2021

Pohditko milloin oppilasta tulisi opettaa toiminta-alueittain? Kuinka asettaa oppilaan elämänkaarta tukevia tavoitteita yhteistyössä? Miten etäyhteydet mahdollistavat moniammatillisen yhteistyön? Mikä auttaa sinua jaksamaan työssäsi vaativan erityisen tuen arjessa? Entä mitä ovat omat ammatillisen kasvun tavoitteesi toiminta-alueittaisena opettajana, ohjaajana tai esimiehenä?
 
Tule mukaan Opetushallituksen rahoittamaan, toiminta-alueittaisen opetuksen koulutuskokonaisuuteen. Koulutuksen järjestäjinä toimivat Tampereen kesäyliopisto, Helsingin seudun kesäyliopisto ja Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri.
 

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu toiminta-alueittain opetuksessa toimiville opettajille ja ohjaajille. Tavoitteena on löytää avaimia moniammatilliseen yhteistyöhön ja pedagogiseen kehittämiseen koulun arjessa.

 

Kokonaisuus sisältää 6 lähiopetuspäivää (lokakuu-huhtikuu), ammatillista kasvuasi tukevia ennakko- ja välitehtäviä sekä verkostoitumista samaa työtä tekevien kanssa. On toivottavaa, että työyhteisöistä koulutukseen osallistuu opettaja-ohjaaja -pareja. Kolmanteen lähijaksoon helmikuussa kutsutaan mukaan myös koulun esimiehiä: tällöin aiheena on perusopetuslainsäädäntö ja erityisen tuen päätös toiminta-alueittain opetuksessa.


Ilmoittautuminen

Koulutuskokonaisuuteen otetaan 35 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautuminen opintoihin avataan perjantaina 14.8.2020. klo 9:00. Opintoihin ilmoittaudutaan sähköisellä ilmoittautumislomakkeella "Lue lisää / Ilmoittaudu" -painikkeen kautta.Pääteemoina ovat

- Monialainen yhteistyö toimijoiden kesken - tunneilmasto, yhteys ja yhteinen oppiminen
- Elämänkaarinäkökulma ja toimintakyvyn (ICF) tarkastelu
- Perusopetuslainsäädäntö ja erityisen tuen päätös toiminta-alueittain etenevässä opetuksessa
- Opettajan pedagoginen vastuu ja ohjaajan työn vahvistaminen toiminta-alueittaisessa opetuksessa
 

Lisäksi käytönnön ideoita toiminta-alueittain tapahtuvaan opetukseen sekä mahdollisuus tutustua Valteri-OPSn tukimateriaaliin (Palapelimalli) sekä toimintakykyarvio.fi -työvälineeseen.
 
 

Aikataulu ja sisältö

1. lähijakso: "May the force be with you"
 6.10.2020 klo 10.00-16.00
 7.10.2020 klo 9.00-15.15

Aiheina moninainen yhteistyö toimijoiden kesken - tunneilmasto, yhteys ja yhteinen oppiminen sekä työyhteisön jaksamisesta huolehtiminen.

 


2. lähijakso: "Laiffii"
 26.11.2020 klo 10.00-16.30

Aiheina elämänkaarinäkökulma ja toimintakyvyn (ICF) tarkastelu osana oppimistavoitteiden asettelua.

 


3. lähijakso: "Normipäivä"
9.2.2021 klo 10.00-16.30

Aiheina perusopetuslainsäädäntö ja erityisen tuen päätös toiminta-alueittain etenevässä opetuksessa.

 


4. lähijakso "Voitto kotiin"
 14.4.2021 klo 10.00-16.00
 15.4.2021 klo 9.00-15.15

Aiheina opettajan pedagoginen vastuu ja ohjaajan työn vahvistaminen toiminta-alueittaisessa opetuksessa.

 

Kouluttajina ovat Valterin toiminta-alueittaisen opetuksen asiantuntijat.

 

Hinta

Opetushallituksen rahoittamaan koulutukseen osallistuminen on maksutonta. Osallistuja vastaa mahdollisista matka- ja majoituskuluista.

 

Lisätiedot

projektipäällikkö Mikko Mattila
Tampereen kesäyliopisto
050 443 3878
mikko.mattila@tampereenkesayliopisto.fi

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

6.10.2020 - 15.4.2021

Ilmoittautuminen alkaa

14.8.2020

Ilmoittautuminen päättyy

18.9.2020

Kurssimaksu

0€