Avoin yliopisto-opetusHumanistiset ja esteettiset aineet

Japanin kulttuurin ja yhteiskunnan perusteet - 700574P

Tämä kurssi on päättynyt

Laajuus

5 op

Vastaava yliopisto - Tiedekunta

Oulun yliopisto - Humanistinen tiedekunta

Ajankohta

Verkossa 11.3.–11.5.2021 seuraavina päivinä:

  • 11.3. to klo 17.00-19.30
  • 18.3. to klo 17.00-19.30
  • 25.3. to klo 17.00-19.30
  • 30.3. ti klo 17.00-19.30
  • 8.4. to klo 17.00-19.30
  • 15.4. to klo 17.00-19.30
  • 22.4. to klo 17.00-19.30
  • 29.4. to klo 17.00-19.30
  • 6.5. to klo 17.00-19.30
  • 11.5. ti klo 17.00-19.30

Käytämme Zoom- ja Moodle-alustoja. Osallistumiseen tarvitset tietokoneen, internet-yhteyden, mikrofonin sekä (mielellään) kameran.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata ja selittää Japanin  nyky-yhteiskunnan keskeisiä ilmiöitä ja tapakulttuuria sekä soveltaa oppimaansa kulttuurista vuorovaikutusta edellyttävissä tilanteissa.

Sisältö

Japanin yhteiskunnan perusteet (hallinto- ja talousjärjestelmä, koulutus ja työ, kansalaisyhteiskunta, uskonnollisuus, arvot, ajankohtaisia  ilmiöitä) ja tapakulttuurin keskeiset piirteet.

Suoritustapa

Luennot 30 h, harjoitustyö, oheiskirjallisuus

Arviointiasteikko

0-5

Oppimateriaali

Fält, Nieminen, Tuovinen, Vesterinen: Japanin kulttuuri (1994 tai uud.);  Bester, Bestor & Yamagata (eds.): Routledge Handbook of Japanese  Culture and Society (2011)

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 180 €. Maksu sisältää Oulun yliopiston perimän opiskelijakohtaisen yliopistomaksun. Opintomaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta ja rajatusta opinto-oikeudesta.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen  piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten  opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua  Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja  korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen  piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 180 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Lisätiedot

Koulutuskoordinaattori Suvi Tartia, suvi.tartia at tampereenkesayliopisto.fi, puh. 050 575 7127

Opettaja

Juha Sahi

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

11.3.2021 - 11.5.2021

Ilmoittautuminen alkaa

26.7.2020

Ilmoittautuminen päättyy

9.3.2021

Kurssimaksu

180€