Avoin yliopisto-opetusPalvelumuotoilu

Palvelumuotoilun perusopinnot 25 op - kevät 2021 - syksy 2021 (ryhmä 2)

Huom!

Ryhmä on täynnä. Seuraava ryhmä  Palvelumuotoilun perusopinnoista on alkamassa syksyllä 2021. Tarkempia  tietoja päivitetään nettisivuille kevään 2021 aikana.

Oppiaine

Palvelumuotoilu - Service Design

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Lapin yliopisto – Taiteiden tiedekunta

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintoihin ilmoittaudutaan sähköisellä ilmoittautumislomakkeella “Ilmoittaudu” painikkeen kautta. Opintokokonaisuuden kokonaishinta on 600€. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 565€. Mikäli työnantaja maksaa osallistumisen, syötä kohtaan yrityslaskutus työnantajalaskutustiedot.

Lapin avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 35€ maksetaan ILPA-ilmoittautumisen yhteydessä Lapin avoimeen yliopistoon. Ohjeet ILPA-rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojen alkua.

Opinnoissa on rajattu osallistujamäärä.

Aikataulu

Kevät 2021 - syksy 2021. Opinnot alkavat Johdanto muotoiluajatteluun 2 op -opintojakson luennoilla pe-la 15.-16.1.2021.

Huom! Kevätlukukauden osalta opetus pidetään joko kokonaan etäopetuksena Zoomin kautta tai lähiopetuksena niin, että opetukseen voi osallistua myös etäyhteyden kautta.

Opintojen suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista lähi/etäopetukseenJokaiseen opintojaksoon kuuluu myös itsenäistä työskentelyä. 

Tarkemmat opintojaksokohtaiset aikataulut ja suoritusohjeet löytyvät “Opintokokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot” -linkeistä.

Sisältö

  • Opintokokonaisuus tarkastelee muotoiluprosessia ja visuaalista viestintää liiketalouden, johtamisen ja palvelumuotoilun näkökulmasta. 

  • Palvelumuotoilu 25 op muodostaa kokonaisuuden, jossa edetään muotoiluajattelun ja palvelujen tutkimuksen ymmärtämisestä käytännönläheiseen osaamisen soveltamiseen ja yrityskuvan sekä palvelujen suunnitteluun. Tavoitteena on oppia projektityöskentelyä sekä monialaista palvelujen kehittämistä luentojen, itsenäisten tehtävien sekä erityisesti ryhmätyöskentelyn kautta.

  • Kokonaisuuteen sisältyy muotoilun, markkinoinnin ja johtamisen kursseja sekä ryhmätöinä suoritettavia palvelumuotoilun alueelle painottuvia yritysprojekteja.

  • Kokonaisuus alkaa johdantokurssilla, joka tutustuttaa opiskelijat aiheeseen ja kokonaisuuden struktuuriin. 

  • Seuraavan kahden kurssin aikana opiskelijat hahmottavat palvelujen merkityksen liiketoiminnassa ja yhteiskunnassa sekä soveltavat tietoa yritysten ja yhteisöjen visuaaliseen viestintään. 

  • Kokonaisuuden neljä seuraava kurssia opettavat ensin opiskelijalle palvelumuotoilun kehittämisprosessin ja menetelmät, joita sen jälkeen sovelletaan projekteihin liiketoiminnassa, julkisissa palveluissa sekä johtamisessa. 

  • Johdantokurssi tulee käydä ennen muita kokonaisuuden kursseja. Lisäksi Palvelumuotoilun prosessi ja menetelmät kurssi tulee suorittaa ennen kolmea yritysprojekteihin pohjautuvaa kurssia.

Tavoitteet

Palvelumuotoilun opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa:

- määritellä osa-alueet, joista muotoiluajattelu ja sen toimintatapa muodostuvat

- selittää palvelujen markkinointiin liittyviä käsitteitä: palvelujen merkitys, laatumallit, tuottamisen ja kuluttamisen peruskäsitteet

- selittää brändin käsitteen monipuolisesti

- käyttää yritysviestintään ja yrityksen visuaaliseen identiteettiin liittyviä peruskäsitteitä ja soveltaa niitä

- määritellä palvelumuotoilun prosessin ja siihen liittyvät perusmenetelmät sekä soveltaa niitä erilaisissa kehittämis- ja suunnitteluprojekteissa

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutuspäällikkö Anu Urhemaalta p. 040 706 5606 ja koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta p. 040 081 3717 ja kesäyliopiston toimistosta p. 03 223 8433 / WhatsApp: 050 303 1178.

Opettaja

Useita opettajia

Opintopisteet

25

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

15.1.2021 - 31.12.2021

Ilmoittautuminen alkaa

31.8.2020

Ilmoittautuminen päättyy

10.1.2021

Kurssimaksu

600€