Kehitä ammatillista osaamistasiOpetus, kasvatus ja ohjaus

Kirjallisuusterapia henkilökohtaisen ja oman ammatillisen kasvun menetelmänä 15 op


Koulutus järjestetään yhteistyössä  Suomen Kirjallisuusterapiayhdistys ry:n kanssa.

Kirjallisuusterapiassa pyritään keskustelun, lukemisen ja kirjoittamisen avulla tukemaan ihmisen kasvua ja kehitystä. Kirjallisuusterapeuttiset menetelmät soveltuvat itsetuntemuksen ja henkilökohtaisen kasvun välineiksi, samoin kuin ammatillisen kasvun menetelmiksi työnohjauskäyttöön sekä erilaiseen asiakas- tai potilastyöhön, jossa työntekijän itsetuntemuksella on merkitystä. Kirjallisuusterapiaa käytetään ammatillisesti mm. mielenterveystyössä, vanhustenhuollossa, vankila- ja päihdetyössä, seurakunnissa, erityisopetuksessa, äidinkielen opetuksessa sekä kirjastojen ja aikuisoppilaitosten harrastuspiireissä.

Hinta ja ilmoittautumisohjeet

Koulutuksen hinta on 1800 €.

Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan 300€:n varausmaksu, jota ei palauteta, jos opiskelija peruu osallistumisensa koulutukseen. Loput opintomaksusta laskutetaan kahdessa tasasuuruisessa erässä. Ensimmäinen erä tulee maksettavaksi syyskuussa 2021 ja toinen marraskuussa 2021.

Tampereen kesäyliopisto ei ole arvonlisäverovelvollinen.

Soveltuvat opiskelijat otetaan koulutukseen ilmoittautumisjärjestyksessä, rajattu osallistujamäärä. 

Tavoitteet ja luonne

Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää osallistuja kirjallisuusterapian menetelmiin. Koulutus on avointa täydennyskoulutusta, ja siitä saa todistuksen.

Koulutus muodostaa Suomen Kirjallisuusterapiayhdistys ry:n kirjallisuusterapian koulutuspolun ensimmäisen vaiheen (15 op).

Kohderyhmä

Ensimmäisen vaiheen koulutus on avointa, kaikille kirjoittamisesta ja lukemisesta kiinnostuneille tarkoitettua koulutusta, ja se toimii hyvin myös ammatillisena menetelmäkoulutuksena esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon, opetus-, kasvatus-, kirjallisuus- ja kirjastoalan sekä seurakuntien ohjaus- ja neuvontatyössä toimiville henkilöille.

Koulutuksen aikataulu

Alustava lähiopetusjaksojen sisältö ja  aikataulu 

1. jakso, 24.-25.9.2021

Koulutuksen tavoitteet, rakenne ja suoritustavat. Johdatus luovaan ja vuorovaikutukselliseen kirjallisuusterapiaan. Kehityksellinen kirjallisuusterapia: minuus, muutos, tarinat. 

Kouluttajat: Päivi Kosonen

 

2. jakso, 22.-23.10.2021

Päiväkirjamenetelmät & reflektiivinen kirjoittaminen. Kirjoittamisen vaikutusteoriat & kirjallisuusterapeuttinen prosessi. Sadut kirjallisuusterapeuttisena välineenä. Oman kasvun kirja.

Kouluttajat: Päivi Kosonen & Silja Mäki

 

3. jakso, 26.-27.11.2021

Unista kirjoittaminen. Elämänkaari kirjallisuusterapeuttisena välineenä. Oman kasvun kirja.

Kouluttajat: Kirsi Virkkunen & Silja Mäki

 

4. jakso, 14.-15.1.2022

Näkökulmia kirjallisuusterapeuttiseen lukemistyöskentelyyn. Lukupiirityöskentely. Avainkokemukset ja luova omaelämäkerrallinen kirjoittaminen. Oman kasvun kirja.

Kouluttajat: Eevastiina Kinnunen & Päivi Kosonen


5. jakso, 11.-12.2.2022

Taideterapian mahdollisuuksia: Oman kasvun kirja.
Loppureflektiot. Koulutuksen päätös.

Kouluttajat: Kirsi Virkkunen & Päivi Kosonen

 

Toteutus ja työskentelymuodot

Koulutus rakentuu viidestä lähiopetusjaksosta, jotka toteutetaan Tampereella perjantaisin klo 10–17 ja lauantaisin klo 9–16.

Jaksot sisältävät luentoja ja menetelmällisiä harjoituksia koulutuspäivien teemoihin liittyen. Koulutukseen liittyy myös itsenäistä työskentelyä: pohtiva referaatti ja loppuessee.

Keskeinen työväline on oman kasvun seurantakirja.

 

Kirjallisuusterapian koulutuspolku (yhteensä 90 op)

 
Tämä 15 opintopisteen laajuinen koulutus on kolmivaiheisen kirjallisuusterapiakoulutuksen ensimmäinen osa.
Halutessaan opiskelijat voivat hakeutua II-vaiheen koulutukseen.
Suomen Kirjallisuusterapiayhdistys ry
1.    Kirjallisuusterapia henkilökohtaisen ja oman ammatillisen kasvun menetelmänä, Johdatus kirjallisuusterapiaan (15 op, ½ vuotta)
2.    Kirjallisuusterapiaohjaajakoulutus (35 op, 1 vuosi)
3.    Kirjallisuusterapeuttikoulutus (40 op, 1,5 vuotta)
Mikäli kirjallisuusterapian opintopolku kiinnostaa, kannattaa koulutuspolun vaiheista kaksi ja kolme kysellä tarkemmin Kirjallisuusterapiayhdistyksestä.

 

Koulutuksesta aiemmin sanottua

"Toteutus oli hyvin mietitty ja kouluttajien yhteistyö toimivaa. Mukavaa, kun Päivi (Kosonen) ollut paljon läsnä myös muiden kouluttajien päivissä. Hyvä rakenne!"

"Teoria ja kirjoittaminen oli hyvässä suhteessa. Useista menetelmistä innostuin ja tulen käyttämään työssäni."

" Sekä luennot että harjoitukset innostivat. Hyvä että oli ryhmätyötä ja yksilötyötä. Ryhmätyö on minulle tärkeää, sitä oli helppo harjoitella tässä ryhmäss."

Kouluttajat

Kouluttajina toimivat kirjallisuusterapiaan, sekä kasvu- ja ryhmätyöskentelyyn perehtyneet asiantuntijat, joilla on pitkäaikainen kokemus lukemisen ja kirjoittamisen käyttämisestä terapeuttisiin, kuntouttaviin ja ennaltaehkäiseviin tarkoituksiin.

Dosentti, kirjallisuusterapeutti Päivi Kosonen, koulutuksen johtaja
FM, kirjallisuusterapiaohjaaja, sanataideohjaaja, Eevastiina Kinnunen
FM, psykoterapeutti, kirjallisuusterapeutti Silja Mäki
Työnohjaaja, kirjallisuusterapiaohjaaja, uniohjaaja Kirsi Virkkunenn

Lisätiedot

koulutussuunnittelija Anu Urhemaa, puh 040 7065606, anu.urhemaa@tampereenkesayliopisto.fi

Opettaja

Päivi Kosonen

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

24.9.2021 - 12.2.2022

Ilmoittautuminen alkaa

10.11.2020

Ilmoittautuminen päättyy

24.8.2021

Kurssimaksu

1800€

Ilmoittaudu