Kehitä ammatillista osaamistasiOpetus, kasvatus ja ohjaus

Psyykkinen valmentaja 25 op

Aloitus keväällä 2021

Hinta ja ilmoittautuminen

Koulutus maksaa 2100 €. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan 300€:n varausmaksu, jota ei palauteta, jos opiskelija peruu osallistumisensa koulutukseen. Loput opintomaksusta laskutetaan kahdessa tasasuuruisessa erässä. Ensimmäinen erä tulee maksettavaksi huhtikuussa 2021 ja toinen loka-marraskuussa 2021.

Tampereen kesäyliopisto ei ole arvonlisäverovelvollinen.

Aikataulu

Kevään 2021 koulutuspäivät ovat:  21.-22.4., 26.5.

Syksyn 2021 koulutuspäivät: 10.8., 8.9., 6.10., 11.11. ja 14.12.

Kevään 2022 koulutuspäivät: 25.1., 10.3., 18.5. ja 16.6.

Koulutuspäivät pidetään noin klo 9-16. Koulutuspäivät toteutetaan ensisijaisesti lähiopetuksena, mutta tilanteen niin vaatiessa, opetus siirretään etäluennoiksi. Etätoteutuksiin osallistuvilta edellytetään webkameran käyttöä.Koulutuksen aloituspäivät 21.-22.4. pidetään etänä Zoomilla.

Koulutus kestää noin vuoden, koulutus päättyy kesäkuussa 2022.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu kaikille, jotka tarvitsevat valmennustyökaluja erilaisten kohderyhmien ohjaamiseen ja mentaalivalmennukseen. Koulutuksen kohdaryhmää ovat mm. urheiluvalmentajat, ohjaajat, kouluttajat, kuraattorit, terveydenhoitajat, sairaanhoitajat, sosiaalityöntekijät, sosiaaliohjaajat, opettajat, rehtorit, diakonit, psykologit, HR- asiantuntijat, esimiehet, esiintyjät yms, jotka tarvitsevat työvälineitä vuorovaikutustyöhönsä ja sen laadukkaaseen kehittämiseen.

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on oppia hyödyntämään ratkaisukeskeisiä, käyttäytymisterapeuttisia ja kehollisia, sekä Mindfulness -valmennustyökaluja ryhmien ja yksilöiden tavoitteelliseen työskentelyyn erilaisten toimintaa rajoittavien psyykkisten ilmiöiden työstämiseksi ja psykologisen pääoman ja itsensä johtamisen vahvistamiseksi.

Sisältö

 • Ratkaisukeskeinen psyykkisen valmennuksen prosessi ja sen ohjaaminen
 • Moderniin motivaatioteoriaan pohjautuva valmentaminen
 • Tietoinen läsnäolo ja kehotietoisuus (Mindfulness) psyykkisen valmennuksen kulmakivenä
 • Stressin neuropsykologinen anatomia ja stressinhallinnan ja palautumisen fysiologia
 • Vuorovaikutus- ja palautetaidot
 • Valmentava johtaminen
 • Myönteisyyden vahvistaminen
 • Mielenhallinnan neuropsykologinen perusta
 • Psyykkiset esteet ja niiden työstäminen:
 • Haastavat tunteet ja tunnesäätely
 • Rajoittavat uskomukset ja ajatukset ja niiden kanssa työskentely
 • Univaikeudet
 • Ahdistuneisuus, pelot ja mielialan muutokset
 • Jännitys
 • Elämänkriisit ja muutokset

Toteutus

Koulutusprosessi sisältää 12 lähipäivää, sekä 5 x 2 tuntia vertaisryhmätyöskentelyä ja 15 tuntia valmennusharjoittelua ja perehtymistä kirjallisuuteen. Osallistujilta edellytetään mahdollisuutta harjoitteluasiakkaan hankintaan.

Kouluttaja

Anita Hedman (FM), kouluttajapsykoterapeutti (VET), coach (ICF, ACC-taso), kouluttajatyönohjaaja (STOry), työyhteisövalmentaja, mindfulness-ohjaaja (CFM, MBSR). Lisäksi asiantuntijavierailijoita (esim. urheiluvalmentaja ja kehopsykoterapeutti) soveltuvissa osissa.

Peruutusehdot

Varausmaksua palauteta, jos opiskelija peruu osallistumisensa koulutukseen. Mikäli koulutukseen osallistumista ei peruta 20.3.2021 mennessä, perimme puolet koulutuksen hinnasta, Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan ennen opintojen alkua, tai osallistuminen perutaan opintojen aikana, osallistujalta laskutetaan ja peritään koko kurssimaksu. Peruutukset tehtävä kirjallisesti osoitteeseen toimisto@tampereenkesayliopisto.fi.

Lisätiedot

Tampereen kesäyliopisto rehtori Anu Urhemaa, anu.urhemaa@tampereenkesayliopisto.fi, puh 040 706 5606.

Sisältöasiat: pääkouluttajat Anita Hedman: anihedman@gmail.com, puh 050 3074006

Opintopisteet

25

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

21.4.2021 - 16.6.2022

Ilmoittautuminen alkaa

30.9.2020

Ilmoittautuminen päättyy

29.4.2021

Kurssimaksu

2100€