Kehitä ammatillista osaamistasiOpetus, kasvatus ja ohjaus

Luova taideprosessi - työkaluja omien tunteiden työstämiseen ja ryhmien ohjaamiseen

Ma-Ti 13.-14.9. ja 28.9.2021 klo 9-16

Tämä koulutus on osallistavaa ja innostavaa lähiopetusta!

Sisältökuvaus

Luova prosessi -koulutuksessa teemme itsetutkiskelua erilaisten luovien taideharjoitusten, kirjoittamisen ja liikkeen kautta. Materiaaleina käytämme mm. peiteväriä, mustetta, liituja, savea ja muovailuvahaa. Työskentelytapa tekee mahdolliseksi sen, että yksi tai useampi sinulle merkityksellinen asia voi nousta esiin mielesi ja kehosi sopukoista. Tämä voi tarkoittaa sitä, että kohtaat ja käsittelet menneen asian, löydät vastauksen mieltä askarruttaneeseen kysymykseen tai pystyt konkretisoimaan pitkään mielessäsi piilleen unelman. Henkilökohtaisen prosessin lisäksi saat konkreettisia työkaluja ohjata erilaisia luovia harjoituksia ryhmille.

Menetelmät

Kurssi koostuu kolmesta lähipäivästä ja etätehtävistä (=portfolioiden tekeminen).

Keräämme kurssin aikana materiaalipankin erilaisista harjoitteista, joita voit jatkossa hyödyntää ohjauksissasi omalle kohderyhmällesi tai vaikkapa yrityksen tyhy-toiminnassa. Harjoitteiden merkitys kirkastuu sinulle oman prosessin myötä. Liikeosiossa hyödynnämme vapaata liikettä, hengitys- ja joogaharjoituksia. Keholliset harjoitteet auttavat pysähtymään oman kehon äärelle, jonka jälkeen on helpompi tuoda taiteen keinoin omaa sisäistä maailmaa näkyväksi. Tällä tavalla asiat, joiden tunnistaminen ja joista puhuminen voi olla sanallisesti haastavaa, saavat muodon, jota voi tutkia ja ymmärtää aivan uudella tavalla.

Kohderyhmä

Et tarvitse aikaisempaa kokemusta työskentelystä. Voit tulla tekemään matkaa itseesi ja/ tai hakemaan työkaluja luovaan ryhmänohjaukseen. Kurssin aikana tehdään kotitehtävinä kaksi portfoliota. Ensimmäinen tehdään omasta prosessista ja toinen on ammatillinen portfolio, johon kukin kerää harjoituksia omaa ohjaustaan ajatellen. Harjoitukset kerätään omien vahvuuksien ja mielenkiinnon kohteiden mukaan, jotka voivat olla miltä taiteen alalta tahansa.

Kouluttaja Leena Saha

  • Ohjaustoiminnan artenomi Amk (pääaineena terapeuttinen ohjaustoiminta, joka keskittyy hyvinvoinnin ja kuntoutuksen edistämiseen ohjaustyössä erilaisten taidelähtöisten menetelmien kautta)
  • Ratkaisukeskeisten ja ekspressiivisten taideterapiamenetelmien ohjaaja
  • Joogaopettaja RYT200h

  • "Olen ohjannut taidelähtöisiä ja kehollisia menetelmiä eri kohderyhmille vuodesta 2014. Olen konkreettisesti nähnyt taiteen hyödyt kentällä; muun muassa se on mahdollistanut vaikeista asioista puhumisen ryhmässä, joka on lisännyt yhteenkuuluvuuden tunnetta, poistanut yksinäisyyttä, ja ennen kaikkea lisännyt ymmärrystä ryhmän jäsenten välillä. Lisäksi taide on antanut osallistujille uusia oivalluksia ja näkökulmia elämän haasteisiin, lisännyt itseymmärrystä sekä auttanut jäsentämään elämää. Keholliset harjoitteet ovat tukeneet tätä prosessia. Voit lukea lisää minusta ja toiminnasta www.yogart.fi

Koulutuksen yhteyshenkilö kesäyliopistossa: koulutuskoordinaattori Sanna Vaurula, puh. 040 357 3232

 

 

Opettaja

Leena Saha

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

13.9.2021 - 28.9.2021

Ilmoittautuminen alkaa

10.3.2021

Ilmoittautuminen päättyy

31.8.2021

Kurssimaksu

390€

Ilmoittaudu