KieletJapani

Japanin kielen alkeiskurssi I

Huom! Kurssin kouluttaja ja pääasiallinen opetuskieli vaihtuneet!

Laajuus

3 op

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Kurssia voi anoa sisällytettäväksi tutkintoon Tampereen ammattikorkeakoulussa.

Ajankohta

28.1.–22.4.2021 torstaisin klo 16.20–18.40

paitsi viikolla 13 opetusta keskiviikkona 31.3.

Opetuspaikka

Koronatilanteen vuoksi kurssi alkaa verkossa. Käytämme Zoom-alustaa. Osallistuja tarvitsee tietokoneen, jossa on internet-yhteys, mikrofoni sekä (mielellään) kamera.

Tiedotamme mahdollisesta lähiopetukseen siirtymisestä osallistujille erikseen.

Opettaja

Momoko Tsuda

Kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät ole aikaisemmin opiskelleet japania.

Tavoitteet

Taitotaso A1 (eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla)

Kurssin jälkeen opiskelija

  • - ymmärtää ja osaa tuottaa puhuttua ja kirjoitettua yksinkertaista yleiskieltä
  • - pystyy selviytymään helpoissa yksinkertaisissa kommunikaatiotilanteissa, esim. esittäytyminen ja tapaamisesta sopiminen
  • - osaa lukea ja kirjoittaa hiragana-tavumerkit
  • - on tutustunut japanilaiseen kulttuuriin ja elämäntapaan

Sisältö

Kurssilla harjoitellaan japanin kielen ääntämistä sekä sanastoa ja sanontoja, jotka liittyvät arkipäivän elämään (esim. lukusanat, kellonajat, ajanilmaukset, tervehdykset, ostokset, ravintolassa, päivän toimet). Harjoitellaan myös peruskielioppia ja yksinkertaisia lauserakenteita: mm. substantiivi-lause sekä verbejä masu-muodossa ja sanakirjamuodossa. Opitaan hiragana-tavumerkit. Tutustutaan myös japanilaiseen kulttuuriin ja elämäntapaan.

Kurssin opetuskieli on englanti, suomea käytetään apukielenä mahdollisuuksien mukaan.

Suoritustapa

Kurssiin sisältyy 39 oppituntia (à 45 min.) opetusta sekä lisäksi itsenäistä työskentelyä. Kurssin suorittamisen edellytyksinä ovat säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen, kotitehtävät, aine sekä loppukoe, joka arvioidaan asteikolla 1–5. 

Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään 80 %:iin opetustunneista.

Arviointi asteikolla 1–5.

Oppimateriaali

Genki I, 3. painos. ISBN: 978-4-7890-1730-5
Kurssikirja ei sisälly kurssin hintaan.

Kurssilla on käytössä sähköinen oppimisympäristö Moodle, jonka kautta saa ennen kurssin alkamista tietoa siitä, mistä Genki I-kirja kannattaa ostaa.

Kuulustelut

Loppukuulustelu viimeisellä tunnilla.
Uusintakuulustelun ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Uusintakuulusteluun ilmoittaudutaan vähintään 5 arkipäivää ennen tenttiä sähköisellä tentti-ilmoittautumislomakkeella. Tenttipaikan näet tenttikalenteristamme.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 130 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Katso myös

Voit jatkaa japanin opiskelua loppukesällä Japanin kielen alkeiskurssilla II.

Lisätiedot

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia. 

Opettaja

Momoko Tsuda

Opintopisteet

3

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

28.1.2021 - 22.4.2021

Ilmoittautuminen alkaa

4.11.2020

Ilmoittautuminen päättyy

27.1.2021

Kurssimaksu

130€