Avoin yliopisto-opetusTanssipedagogiikka

Oma liike 5 op

Tälle kurssille ei voi ilmoittautua netin kautta

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen

Tanssipedagogiikan perusteet 25 op

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu

Aikataulu

23.-24.10. ja 20.-21.11.2021 klo 10-17

Sisältö

Kehollinen ilmaisu, liikeimprovisaatio, kompositio. Aiheisiin syvennytään pääosin toiminnallisesti. Aloitetaan oman liikkeen tuottamisesta, kehollisen ilmaisun ja kehollisen vuorovaikutuksen harjoitteista ja näistä edetään erilaisten liikeimprovisaatioharjoitusten kautta kompositiotehtäviin. Näiden pohjalta luodaan oma soolo- tai ryhmäkompositio. Työskentelyä tukee kirjallinen ja visuaalinen oheismateriaali, keskustelut ja luennot.

Suoritustapa

Lähiopetus (luennot ja harjoitukset), oma soolokompositio/ryhmäkompositio

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Tälle kurssille ei voi ilmoittautua netin kautta

Kurssin ajankohta

23.10.2021 - 21.11.2021

Kurssimaksu

0€