Avoin yliopisto-opetusTanssipedagogiikka

Tanssin oppiminen ja opettaminen 5 op

Tälle kurssille ei voi ilmoittautua netin kautta

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen

Tanssipedagogiikan perusteet 25 op

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu

Aikataulu

la-su 11.-12.12.2021 ja 5.-6.2.2022 klo 10-17

Sisältö

Oppimistyylit, oppimisteoriat, erilaiset lähestymistavat tanssin opettamiseen. Tällä jaksolla siirretään huomio omasta oppimisesta tanssin opettamiseen. Tutustutaan erilaisiin tanssipedagogisiin lähestymistapoihin ja pohditaan kriittisesti tanssipedagogiikan perinteisiä, opettajajohtoisia menetelmiä. Syvennytään vuorovaikutteisiin ja dialogisiin lähestymistapoihin ja siihen, miten heterogeenisissä ryhmissä on mahdollista ottaa huomioon jokaisen oppilaan yksilölliset taipumukset ja tarpeet sekä kannustaa jokaista oppijaa löytämään omat vahvuutensa tanssin parissa.

Suoritustapa

Lähiopetus (luennot ja harjoitukset), esitysten katsominen, kirjallisuus, kirjalliset tehtävät esitysten pohjalta.

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Tälle kurssille ei voi ilmoittautua netin kautta

Kurssin ajankohta

11.12.2021 - 6.2.2022

Kurssimaksu

0€